Kun hvert tredje akutjob går til en langtidsledig

Ud af 41 opslag om akutjob på FOAs faglige område er kun 14 job gået til udfaldstruede medlemmer, der står til at miste dagpengeretten. En rundspørge, foretaget af FOA til arbejdsgivere, der har slået akutjob op, viser også, at ud af 14 ledige akutjob som pædagogmedhjælper, så er kun ét af jobbene besat med en ledig, der står til at miste sine dagpenge.

- Jeg frygter desværre, at tendensen her er dækkende. Så selv om der i dag er opslået godt 3000 akutjob, så risikerer vi, at en hovedpart af jobbene ikke går til de små 20.000 langtidsledige, der risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag næste år. Et flertal af jobbene bliver besat helt som normalt. Man bør nu fokusere politisk på, hvor mange akutjob der bliver besat efter hensigten – og ikke på antallet af oprettede akutjob, som man kan læse dagligt om i medierne, siger FOAs næstformand, Mona Striib.

Hun foreslår også, at der gøres mere enkelt at søge de opslåede akutjob, hvor de ledige i dag skal udfylde en særlig godkendt blanket.

- Vores rundspørge viser også, at enkelte akutjob ikke er søgt af langtidsledige. Både kommuner, jobcentre og a-kasser bør have blik for dette – og om muligt hjælpe og vejlede endnu tættere på medlemmerne, foreslår Mona Striib.

Regeringens mål er at skabe 12.500 akutjob, der også udløser et tilskud til arbejdsgiveren på 25.000 kr. Akutjobbene har været slået op siden 1. november. Foreløbig har der været opslået godt 3.000 akutjob, heraf er cirka 400 på FOAs faglige område. Stikprøveundersøgelsen på 41 stillinger omfatter altså cirka en tiendedel af alle akutjobbene på FOAs område.
 

 

Dagens Gossip