Lægeformand afviser politisk indblanding i autorisationer

admin

|

01/07/2014

Dagens topnyheder

Det er ikke i orden, når politikere fra Region Syddanmark i forbindelse med en aktuel sag om en vagtlæges fejlagtige vurdering af symptomer på en blodprop i hjertet vil have mulighed for at suspendere læger, der er blevet klaget over.

Det mener formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Bruno A. Meldgaard Jensen.

- Det er Sundhedsstyrelsen og embedslægeinstitutionen, der her i Danmark har til opgave at holde øje med, om lægerne opfylder de krav, der skal til for at have autorisation.

- Det er vi godt tilfredse med. Det ville ikke være rimeligt, hvis det var politikere i en region, der skulle tage stilling til, om noget var fagligt i orden eller ej, siger han.

Diskussionen er blevet aktuel, efter at det er kommet frem, at en vagtlæge overså mulige symptomer på en blodprop, da en 36-årige kvinde fra Glamsbjerg på Fyn klagede over trykken for brystet og åndedrætsbesvær. Kvinden døde kort efter at en blodprop i hjertet.

Uden at forholde sig til den konkrete sag mener PLO-formanden, at det vil være en overreaktion at suspendere alle læger, som modtager en klage.

- Jeg synes, at vi har et system, der har fungeret i rigtigt mange år, og jeg tror ikke, at det hjælper at finde på nye mekanismer.

- Det ville være problematisk, hvis det, at der blev rejst en klagesag, gjorde, at man skulle lukke sin praksis eller for den sags skyld bortvises fra sit arbejde på et sygehus.

- Men hvis Sundhedsstyrelsen som landets faglige overordnede myndighed vurderer, at en læges adfærd ikke er forenelig med fortsat at have autorisation, er konsekvensen selvfølgelig, at man ikke kan bestride sit job, uanset om det er i en praksis, lægevagt eller på sygehus, siger han.

Sundhedsstyrelsen går ind i sager, hvor man vurderer, at en læge eller anden sundhedsperson har begået alvorlige fejl.

Styrelsen kan sætte en sundhedsperson under skærpet tilsyn, men den kan også fratage vedkommendes autorisation midlertidigt eller bestandigt.

PLO's egne tal viser, at der ud af tre millioner patientkontakter i lægevagtssystemet i 2012 er indgivet 118 klager. Der er rejst kritik i 35 af disse sager, hvilket svarer til 0,01 promille af samtlige patientkontakter.

/ritzau/