Lærerkonflikten: Forældre skal holde sig orienteret på intranet

Den lovligt varslede konflikt på skoleområdet er en realitet. Konflikten omfatter alle danske kommuner og dermed også Bornholms Regionskommune.

Det betyder, at alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen og på ungdomsskolen er lockoutet. De må ikke møde på arbejde før konflikten er afsluttet.

Generelt gælder det derfor at:

- Eleverne kun skal møde til de lektioner, hvor der er undervisning.

- Som forældre må I forvente, at eleverne kan blive sendt hjem, når der ikke er undervisning. Det sker for at sikre muligheden for et forsvarligt tilsyn.

- Skolefritidsordningerne har åbent som normalt.

- Klubberne har åbent som normalt.

Skolens ledelse vil informere løbende, fordi situationen kan ændre sig fra dag til dag. Kig derfor på ForældreIntra sidst på eftermiddagen hver dag. Her vil I kunne se, hvordan den enkelte klasses undervisning ser ud de følgende dage.

 

 

Dagens Gossip