Lærerkonflikten: Forældre skal holde sig orienteret på intranet

Skrevet af Elo Christoffersen

11 år siden

|

02/04/2013

Dagens topnyheder

Den lovligt varslede konflikt på skoleområdet er en realitet. Konflikten omfatter alle danske kommuner og dermed også Bornholms Regionskommune.

Det betyder, at alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen og på ungdomsskolen er lockoutet. De må ikke møde på arbejde før konflikten er afsluttet.

Generelt gælder det derfor at:

- Eleverne kun skal møde til de lektioner, hvor der er undervisning.

- Som forældre må I forvente, at eleverne kan blive sendt hjem, når der ikke er undervisning. Det sker for at sikre muligheden for et forsvarligt tilsyn.

- Skolefritidsordningerne har åbent som normalt.

- Klubberne har åbent som normalt.

Skolens ledelse vil informere løbende, fordi situationen kan ændre sig fra dag til dag. Kig derfor på ForældreIntra sidst på eftermiddagen hver dag. Her vil I kunne se, hvordan den enkelte klasses undervisning ser ud de følgende dage.