Læs brevet her: Aarhus Kommune vil have mere indflydelse til fædre

12/07/2012 10:43

redaktion

Nyheder

Mest læste i dag

I Aarhus vil kommunen nu have mere indflydelse til fædrene. Derfor har Camilla Fabricius, der er fungerende rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune nu sendt et åbent brev til ministeren for Ligestilling og Kirke, Manu Sareen. Aarhus Kommune vil nemlig arbejde for at fædrene i større omfang inddrages i belsutninger om børnene, og at fædre i større omfang skal dele barselsorloven. Udfordringer med IT-løsninger er blandt de ting, der gør det vanskeligt for Aarhus Kommune at nå målene, og rådmanden ønsker derfor ministeren på banen. Her kan du se hele brevet til ministeren:   Kære Manu Sareen I Danmark holder fædrene ca. 7 % af den samlede barsel, mens det tilsvarende tal er dobbelt så højt i Norge og fire gange så højt i Sverige. Det lave tal i Danmark skyldes i vid udstrækning, at de 32 ugers barsel pr. automatik tilfalder moderen, medmindre forældrene aktivt beder om noget andet, samt, at brevet med oplysninger omkring barselsregler m.v. alene sendes til barnets mor. ”Skal far ikke også have et barselsbrev?”, kunne man spørge. Det mener vi i Aarhus, og derfor ønsker vi at sende barselsbreve til både mødre og fædre. Problemet er bare, at det ikke kan lade sig gøre. Kommunernes fælles IT-løsning på området gør det nemlig alene muligt at sende breve til mødrene! Er det ikke lidt tragikomisk? Altså, i år 2012 har vi et IT-system, der ikke gør det muligt at understøtte ligestilling mellem kønnene! At IT-løsningerne halter, vil vi tage op med KL, der har sat rammerne herfor. Men i Aarhus mener vi, at problemet er så omfattende og principielt, at Ministeriet for Ligestilling og Kirke med fordel kan se på sagen. For problemet vedrører ikke bare barselsbreve til fædrene. Skal far ikke også inddrages omkring indskrivningen af sit barn i skolen og i skolens SFO? Ifølge Forældreansvarsloven er dette en fælles forældrebeslutning ved fælles forældremyndighed, men faktum er, at breve om dette (og megen anden information) mange steder alene sendes til barnets moder. Så jo, far skal have et brev, far skal inddrages, men det er langt fra alle steder og på alle områder, hvor det rent faktisk sker. Vi befinder os i 2012. Det virker lidt besynderligt, at hvordan fædre behandles skal bestemmes af, hvorvidt kommunerne har et styresystem, der er i stand til at ”brevflette” eller ej. I Aarhus vil vi nedsætte en arbejdsgruppe, der bl.a. skal kigge på, hvordan vi fra kommunens side helt generelt kommunikerer på børne- og ungeområdet. Formålet er at afdække, om vi eksempelvis kan kommunikere mere kønsneutralt og/eller rette kommunikationen mod barnet. Jeg vil meget gerne fra dig have en tilkendegivelse af, hvorvidt du også ser et problem i den måde, hvorpå fædrene behandles. Med et eventuelt fælles udgangspunkt kunne vi efterfølgende mødes og drøfte et fremadrettet ligestillingsarbejde for fædre.