Læserbrev: Den sikre skolevej endte som en fiasko i Vonsild

Skrevet af Elo Christoffersen

|

05/12/2012

Dagens topnyheder

Læserbrev af byrådsmedlem Hans Erik Adsbøl, Dansk Folkeparti, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

Jeg kan ikke forstå ikke, at forvaltningen og Knud Erik Langhoff ikke kan se, at det der er lavet i Vonsild, ikke virker efter hensigten. Men det vil Knud Erik Langhoff ikke diskutere, han henholder sig til, at politiet ikke vil godtage den løsning, som vi i Vonsild pegede på, nemlig et oplyst fodgængerfelt, med blinkende gule lygter.

Jeg undre mig meget, at politiet ikke vil være med til det, som Formanden for Teknik og boligudvalget påstår. Det ville være mere sikkert, og ikke mindst, havde det været meget billigere. Den sikring der er lavet, kostede til at starte med 300.000 kr., men pga. lang behandling tid på 23 mdr. endte med 600,000 kr.- Den løsning er ren til grin.

Den forhøjning som nu endelig er lavet, er lavet forkert, efter min mening. Når man kommer fra Nord, er det en rimelig forhøjning, men fra syd er den helt galt, den er lavet helt forkert. De giver mange gener for de beboere, som bor lige ved den fiasko af skolevej.

Trafikken i Vonsild stiger dag for dag, og det er vigtigt, at vi som politikkere er meget opmærksom på, skolevejene sikres bedst muligt. Og den løsning der er lavet, er absolut ikke sikre.

Det bedste var, at lukke Vonsild for gennemgående trafik over 3500 kg. Tung lokale lastvogns trafik, af kornfirma fra Sjølund, og Arla fra Chr. Felt, vælger denne vej igennem Vonsild for at spare tid, men det vil politiet heller ikke være med til, det er det svar  jeg får hver gang af Formanden Knud Erik Langhoff.

Jeg ser aldrig en fotovogn fra politiet i Vonsild.