Læserbrev: Kolding rammes af nye nedskæringer

Elo Christoffersen

|

03/09/2013

Dagens topnyheder

Læserbrev af Poul Erik Jensen, byrådsmedlem, Socialdemokraterne, Østergade 20, 6580 Vamdrup.

1700 ældre i Kolding Kommune i fare for at miste deres hjemmehjælp. 31 dagplejere får fyresedlen.

Sådan lyder et par af overskrifterne i dagens avis.

Det handler kort og godt om, at økonomien i Kolding Kommune er på vej til at løbe helt af sporet. Der er i år udsigt til, at der bruges over 100 millioner kroner mere, end der er budgetteret med.

Dermed er den kommunale likviditet så alvorlig truet, at der ifølge BDO Kommunernes Revision er ”risiko for at kassekreditreglen ikke kan overholdes".

Nu er den kommunale administration kommet med forslag til genopretning af økonomien. Det bliver spændende, hvad Venstres borgmester Jørn Pedersen og hans samarbejdspartnere vil.

Socialdemokraterne forventer konkrete udspil fra den politiske ledelse. På den baggrund vil Socialdemokraterne gå konstruktivt ind i forhandlinger om en samlet løsning.

Med ledelse følger ansvar

Socialdemokraterne blev skoset for den økonomiske styring ved sidste valg i 2009 i Kolding Kommune. Men Socialdemokraterne, der havde borgmesterposten, tog ansvar. Det blev vedtaget en nødvendig genopretning med støtte fra Venstre og konservative.

Og den virkede ifølge BDO Kommunenes Revision. De skriver, at:

- Den negative tendens, der var i likviditeten i begyndelsen af 2010, blev med de økonomiske tiltag bremset, således at kommunen kom ud af 2010 med styrket likviditet. Denne udvikling er delvis fortsat til 2012, men med de forventninger, der p.t. er til 2013, hvor kassetrækket er beregnet til ca 100 millioner kroner, må forventes, at likviditeten igen går ned på et lavere og mere kritisk niveau for en kommune af Koldings størrelse.

Så styringen er kørt helt af sporet i 2012. Pinligt for borgmesteren, at han ikke har ønsket at gribe ind på et tidligere tidspunkt for at minimere skaderne.