Læserbrev: Man kan undre sig

Elo Christoffersen

|

06/10/2013

Dagens topnyheder

Læserbrev af Hanne Dam, byrådsmedlem (S), Riberdyb 2,2, 6000 Kolding.

Jeg er tilmeldt KL´s Misbrugskonference for hele landet – mandag d. 7.10.13 her i Kolding, hvor overskriften er:

”Nye tendenser og fokus på misbrugsbehandlingen”.

Af programmet kan jeg se, at 580 mennesker deltager. Jeg glædede mig over antallet og den store interesse for området.

Der er oplæg og gode emner såsom: Stærkere bånd mellem misbrugsbehandling  og jobcenter, ADHD/misbrug, børn og unge med og i misbrug og dobbeltdiagnoser.

Men, ved en gennemgang af deltagerlisten ser jeg, at det næsten kun er embedsmænd, der deltager – 505 personer, og 61 udstiller.

Der er kun 14 politikere (fra 11 byer) der deltager og 2 her fra byen, hvor jeg er den ene!

Da jeg ved, at det er en stor udfordring i kommunerne og der har været en del debat de sidste uger, undrer det mig vildt meget, at der ikke er større politisk interesse, eller gør det?.........

Jeg kan derfor glæde mig mere over, at vi Socialdemokrater fik en note i budgettet, hvor vi pålægger forvaltningen at undersøge mu-

Lighederne for arbejde/aktivering og lign. til de mest udsatte borgere her i Kolding. Så får vi da lidt positiv fokus på området fremover.