Læserbrev: Megen snak og ingen handling

Elo Christoffersen

|

11/08/2013

Dagens topnyheder

Læserbrev af Molle Lykke Nielsen, medlem af økonomiudvalget (DF), Mosegyde 11, Hejls. 

Der er manglende indtægter i personskatter, ejendomsskatter, dækningsafgit. Der bliver ikke solgt den mængde byggegrunde, industrigrunde m.v., som Kolding Kommunes politikere og administrative ledelse kunne ønske sig. Desværre.

Derfor er den likvide økonomi presset lidt mere end man, som politiker kunne ønske sig. Der arbejdes i direktionen med et oplæg til budgetseminaret i august, med forslag til politikerne. Det skal indgå i budgetforhandlingerne i september.

Socialdemokraterne har fuldstændig glemt deres fremsendte budgetforslag. Hvis disse forslag havde fået gang på jord, var Kolding Kommunes økonomi løbet af sporet, som en katastrofe.

Efter Økonomiudvalgets sidste møde må jeg indrømme, at jeg får fornemmelsen af at have taget en bette blund, da jeg slet ikke genkender Poul Erik Jensens udmelding til pressen efter mødet. Under mødet var den socialdemokratiske gruppe ikke fremme med forslag til, hvordan økonomien – indtægterne – kunne bringes i balance til den likviditet vi ønsker.

Tie og samtykke er åbenbart vejen frem for socialdemokraterne, mens skræksenarier blæses ud med tomme ord og overskrifter.