Læserbrev: Pårørendeinddragelse i psykiatrien

Læserbrev af Simon Hempel-Jørgensen, kandidat til valget i Region Syddanmark (S), Jens Skyttes Vej 13, 6000 Kolding.

Psykisk sygdom er en omfattende samfundsudfordring – også i Region Syddanmark.

Ifølge tal fra Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende, er der 120 000 med psykisk sygdom her i regionen. Dertil kommer 348 000 pårørende. Vi er samtidig den region i Danmark, der bruger færrest ressourcer pr. person i behandlingspsykiatrien.

I Region Nordjylland bruges der ca. 67 % flere ressourcer pr. barn i behandling, end vi gør her.

Det synes jeg, at der skal gøres noget ved, og jeg mener, at vi skal arbejde hen mod, at de pårørende inddrages i indsatsen.

Undersøgelser viser, at når pårørende inddrages i behandlingen er risikoen for tilbagefald og genindlæggelse væsentligt reduceret, bl.a. fordi at medicin tages korrekt. Udover at pårørendeinddragelse giver gode resultater for patienten, giver reduktionen i genindlæggelser også en økonomisk besparelse for samfundet.

Det kan altså på alle måder betale sig at inddrage de pårørende.

 

Dagens Gossip