Læserbrev: SF sikrer en grønnere, sundere og en mere kollektiv kommune

Skrevet af Elo Christoffersen

|

22/06/2013

Dagens topnyheder

Læserbrev af Hans Holmer, Byrådskandidat for SF Kolding, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

Som SFér er jeg stolt over, at det er lykkedes SF´s Folketingsgruppe, at sætte endnu et markant grønt fingeraftryk. Det er nemlig lykkedes at få mere end 8 millioner kroner til Kolding kommune i forbindelse med en  politisk aftale om  forbedringer af den kollektive trafik og cyklisternes vilkår.

Hvor er det dejligt at se, når idéer bliver gjort til handlinger og ført ud i livet.

Vi har i SF længe ønsket at få en busterminal, der kan understøtte et mere intelligent busnet med bedre forbindelser mellem bybusser, regionalbusser og tog. Vi mener den kollektive trafik skal kunne binde Kolding kommune sammen, ikke kun inden for bybusnettet, men generelt i hele kommunen.

Og nu får vi så, som kommune 5.775.000 kroner til at etablere en ny busterminal, som skal være med til at sikre en samlet terminal for bus- og togtrafik. Det betyder, at der skal ske en totalombygning af terminalområdet, hvor der skal laves nyt bybusstoppested, pavillon for passagerer og information via fast og dynamisk skiltning.

Derudover får vi fra en pulje, der skal motivere og forbedre forholdene for cyklister, 3 millioner kroner som skal bruges på:

- Nærområder omkring skolerne gennemgås, så de kan forbedres med afmærkning og skiltning mv., ligesom der laves en kampagne få flere børn til at gå eller cykle til skole.

- Der skal der laves analyser af mulighederne for skift fra bil til cykel mellem motorvejsfrakørsler og Kolding.

- Der skal udarbejdes informationsmateriale om stiruter i naturområder.

- Der skal anlægges i alt 2.5 kilometer ny cykelsti og cykelbaner fordelt på 4 forskellige vejstrækninger.

Alle disse tiltag er med til at gøre Kolding kommune til en endnu grønnere, sundere og kollektiv kommune- alt sammen noget, som vi i SF fortsat vil kæmpe for.