Læserbrev: Skanderup har brug for at få en hjælpende hånd

Skrevet af Elo Christoffersen

|

25/04/2013

Dagens topnyheder

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, medlem af byrådet for DF, Lucernehaven 20. Vonsild, 6000 Kolding.

Efter flere borgerhenvendelser omkring de trafikale forhold i Skanderup, har jeg rettet henvendelse til direktøren på by og udvikling forvaltningen. Borgerne har problematiseret at vej forholdende og trafikken er kritisabel.

Vejen er slidt ned, og har lavet dybe huller i vejen, her samler sig salt og vand, og når bilerne suser forbi, sprøjter det op på deres hække, der efterfølgende går ud. Samtidig kommer der rigtig mange lastbiler igennem på grund af en grusgrav der ligger i nærheden.

Dette er også meget kritisabelt, specielt i forhold til børnene, som skal cykle til skole da der ikke er cykelsti.

Jeg ønsker, at vi får iværksat nogle foranstaltninger, eventuelt med vejbump (og ikke som dem i Vonsild) så vi får skabt en sikker og tryg skolevej for børnene, samt at vejen bliver repareret. Der ligger tre skoler i det område, så der er behov for en hurtig indsats for Skanderup.