Læserbrev: Stort potentiale i center- og landsbyer

Læserbrev af Annie Terp Thomsen, medlem af Kolding Byråd (S).

Fokus på udviklingen af Kolding kommune har efter kommunesammenlægningen primært koncentreret sig om hovedbyen Kolding. En naturlig konsekvens af sammenlægningen, men også en konsekvens der ikke må overskygge det potentiale, som ligger i kommunens center- og landsbyer.

For de øvrige byer i oplandet, tilbyder en unik centrering af bolig, fritidsliv og institutioner. Og specielt Skanderup er værd at bemærke, når udviklingen af kommunens opland skal defineres.

Skanderup har som landsby gennem de sidste 10-15 år gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling. I midten af 90´erne pegede pilen stort set kun en vej – nemlig mod en landsbydød, hvor brugsen ville lukke, og hvor indbyggerne ville kigger sig om efter alternative steder at bo.

Nok lukkede brugsen, men godt hjulpet af forbundsskolen som kraftcenter, så har landsbyen i dag gennemgået en unik forandring, der bør inspirere det øvrige opland i kommunen.  For Skanderup er i dag alt andet end landsbydød - det er tværtimod blevet et ualmindeligt attraktivt område at bosætte sig, i særdeleshed for børnefamilier.

Det mest bemærkelsesværdige ved udviklingen i Skanderup er centreringen af institutioner på Forbundsskolen. Skolen er i dag langt mere end blot en folkeskole. Udover at rumme specialinstitutioner for kommunen, har den for Skanderup været et centralt element i landsbyens opblomstring. Her er familiernes daglige servicetilbud samlet, skole til børnene, institutioner og mulighed for fritidsaktiviteter.

Samlingen af de offentlige tilbud i disse ganske koncentrerede centre bør fremadrettet være helt central når der skal lægges planer for landsbylivet i kommunens opland – for Skanderup er et levende eksempel på, hvordan centreringen virker. At have dagligdagsaktiviteter samlet giver tryghed og enkelthed i børnefamiliernes hverdag.

Sammenholdes det med overkommelige boligpriser, så tilbyder oplandet attraktive muligheder for børnefamilier.

Samtidig er det også vigtigt at erkende, at nogle aktiviteter til stadighed bør centreres i Kolding – eksempelvis større kulturelle begivenheder mv. Vigtigst er det i den sammenhæng, at der på ingen måder opstår et modsætningsforhold mellem opland og Kolding. I stedet ønsker jeg en konstruktiv tilgang mellem opland og hovedbyen.

For oplandet vil ikke kunne være attraktivt uden Kolding, for ingen provinsby tilbyder bedre indkøbs eller oplevelsesmuligheder end netop Kolding. Derfor bør vi også fremadrettet placere større begivenheder eller kulturinstitutioner her. Til gavn for kommunen som helhed.

I den næste byrådsperiode vil jeg arbejde for en kommune, der i vid udstrækning baserer sig på et samspil mellem hovedbyen og oplandet – der må nemlig aldrig blive tale om en rivalisering mellem de to områder, men i langt højere grad en filosofi om at lade dem supplere hinanden.

Kolding Kommune hører til blandt landets mest attraktive, men vi overser det meget store potentiale, som center og landsbyer rummer – i særdeleshed når det kombineres med mulighederne i Kolding.

Min målsætning for de kommende år vil derfor være at styrke centerbyer og landsbyer - til gavn for kommunen som helhed.

 

Dagens Gossip