Læserbrev: Velkommen til direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København

Skrevet af Elo Christoffersen

13/12/2012

Mest læste i dag

Læserbrev af Lise Thorsen (S), medlem af Borgerrepræsentationen og sundheds-  og omsorgsordfører, Københavns Kommune.

Velkommen til ny direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I det nye år ser Socialdemokraterne frem til vores kommende samarbejde om at fortsætte de gode takter, vi sammen med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren og udvalget har slået an inden for sundhed og ældre.

For Socialdemokraterne betyder det meget, at unge som ældre skal have ens muligheder for at komme godt gennem livet – det må aldrig afhænge af, hvem man er, eller hvor man kommer fra. For at det lykkes, skal vi bl.a. i 2013 fortsætte med at arbejde for sundhedshuse, satellitter til sundhedshuse og sygeplejeklinikker. Steder alle kan få hjælp lokalt - fra viden om sundhed til praktisk hjælp til skift af sårforbinding. Et sted at gå hen i stedet for passivt at sidde hjemme og vente.

Vigtigt er også, at vi hjælper københavnerne til at være så aktive som muligt så længe som muligt. Derfor afholder vi i 2013 den første fælles idrætsdag for ældre i København. Og har netop udvidet vores madklippekortsordning til hele byen, så ældre kan hente take away eller spise ude frem for kun at kunne få leveret mad derhjemme. Endelig arbejder vi for, at velfærdsteknologi skal blive en del af dagligdagen for at hjælpe ældre til at klare flere ting selv, end de ellers ville kunne.

Årets tilsynsrapport har netop vist generelt gode resultater for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der er byens største arbejdsplads. Inden for sundhed og omsorg er vores medarbejdere rigtig dygtige, og de fejl der er, f.eks. med medicinhåndtering, gør vi alt for at rette op på.