Landbruget tjener flere penge i år

Skrevet af John Meyer

|

06/12/2012

Dagens topnyheder

Indtjeningen i dansk landbrug er steget betydeligt i 2012, og udviklingen forventes at fortsætte i 2013. Det skyldes især høje priser på produkterne og en formidabel høst i 2012. Samlet set betyder det for landbruget, at landmændene og deres medhjælpende familier kan få løn svarende til de timer, de rent faktisk arbejder i 2013. Det vil i så fald være første gang, det sker i dette århundrede. Det er hovedkonklusionen i en analyse af jordbrugets indtjening, som Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet netop har offentliggjort.


- Den større indtjening skyldes primært en formidabel kornhøst i 2012, og at forholdet mellem priserne på landbrugsprodukter og indsatsfaktorer har bevæget sig i landbrugets favør. Men der er stadig stor forskel på indtjeningen, afhængig af jordbrugstypen og jordbrugets størrelse, understreger seniorrådgiver Johnny M. Andersen, Fødevareøkonomisk Institut.


Global tørke styrker Danmark
Kornhøsten blev i 2012 ramt af tørke i både USA og Rusland. Det har ført til højere priser på verdensmarkedet og betyder samtidig højere foderomkostninger. Det lagde en dæmper på den animalske produktion med heraf følgende højere priser. Disse globale trends har også påvirket dansk jordbrug. Samtidig er euroen blevet svækket, hvilket har bidraget til at styrke den danske konkurrenceevne i kraft af fastkurspolitikken over for euroen.

- Jeg glæder mig over, at landbruget ser ud til at stå stærkt på markedet. Landbruget er vigtig for den danske eksport og for udkantsområderne, så denne her flotte prognose er med til at give hele landet et løft på et tidspunkt, hvor det er tiltrængt. Landbrugets økonomi bliver stærkere nu, hvor der måske mere end nogensinde er behov for at polstre økonomien og investere i fremtiden, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).