Landbruget vinder retssag om randzoner

To landmænd frifindes ved Retten i Holstebro for at have overtrådt loven og dyrket deres jord i de dyrkningsfri randzoner omkring vandløb og søer, der skal beskytte vandmiljøet.

Povl Blak Bojer og hans søn Christian Blak Bojer fra Snedsted i Thy har hele tiden med kraftig opbakning fra organisationen Bæredygtigt Landbrug hævdet, at randzoneloven er ugyldig og i strid med grundlovens §73, der fastslår, at ejendomsretten er ukrænkelig.

Retten peger på, at der ikke er tvivl om, at de tiltalte har dyrket de nævnte områder.

Men retten henholder sig samtidig til, at der på gerningstidspunktet - i efteråret 2012 og foråret 2013 - herskede stor usikkerhed om den nærmere forståelse af randzoneloven.

For eksempel var de kort, der skulle udpege zonerne, i alvorlig grad behæftet med fejl.

I Bæredygtigt Landbrug er der jubel over dommen.

- Dommen og dens præmisser giver os ret i det, vi har hele tiden har sagt om, at loven er et makværk, der ikke kan bruges til noget. Vi har hele tiden sagt til lovgiverne, at det kan I ikke mene seriøst.

- Det her må få den konsekvens, at Folketinget sætter sig og laver reglerne om, siger den administrerende direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, til Ritzau.

Ifølge Retten i Holstebro har der været så mange usikkerhedsfaktorer i relation til den første randzonelov, at der fra de tiltaltes side alene er udvist en så ringe grad af uagtsomhed, at det er betænkeligt at anse dem for skyldige.

Retten har også taget med i betragtning, at det fra myndighedernes side blev tilkendegivet, at landmændene kunne regne med, at der ikke ville blive pålagt bøder i det første såkaldte "fjumreår" og også senere, så længe der var tvivl om, hvor der skulle udlægges randzoner.

Retten understreger til gengæld, at man ikke har taget stilling til, om randzoneloven er i strid med ekspropriationsretslige grundsætninger eller EU-retten, sådan som landmændene også anfører.

Naturerhvervstyrelsen understreger efter dommen, at loven fortsat skal overholdes, og at landmænd altså stadig skal udlægge randzoner.

- Vi gennemgår nu dommens præmisser sammen med anklagemyndigheden, som tager stilling til, om vi vil anke sagen til landsretten, siger Pernille Balslev-Erichsen, enhedschef for jordbrugskontrol i Naturerhverstyrelsen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip