Langsomme myndigheder koster Danmark store EU-tilskud

Danmark er gået glip af EU-tilskud for knap 1,2 milliarder kroner i perioden 2000-2006, hvilket danske myndigheder er delvist ansvarlige for.

Det fremgår af Statsrevisorernes beretning, der handler om Danmarks udnyttelse af tilskud fra fire EU-fonde. Statsrevisorerne mener, at myndighedernes arbejde "ikke er helt tilfredsstillende".

Danmark havde i perioden 2000-2006 mulighed for at få ni milliarder kroner i tilskud fra EU til projekter rettet mod vækst, beskæftigelse og miljøforbedringer.

Men Danmark missede knap en halv milliard kroner i tilskud fra EU's Regionalfond og Socialfond. Her ligger ressortansvaret hos erhvervs- og vækstministeren.

Derudover gik Danmark glip af 673 millioner kroner i tilskud fra EU's Landdistriktfond og Fiskerifond. Her er ansvaret hos ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Det er dog henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Naturerhvervstyrelsen, der har haft til opgave at sikre, at rammerne for tilskud bliver udnyttet til fulde.

Ifølge Statsrevisorerne, som er valgt af Folketinget, er en del af forklaringen på den manglende udnyttelse, at der har været "forsinkelser i myndighedernes implementering af programmerne, hvilket ikke er helt tilfredsstillende".

En anden del af forklaringen på den manglende udnyttelse er, at projekttilskud fra EU's fonde kræver, at Danmark selv bidrager med en del af finansieringen. Det har ikke har været en politisk prioritering i alle tilfælde.

I perioden 2007-2013 ser det bedre ud med at få højest muligt tilskud. For to af de fire EU-fonde ligger Danmark dog under EU-gennemsnittet, og det bliver ikke muligt at udnytte rammerne fuldt ud for tre af de fire EU-fonde.

På den baggrund anbefaler Statsrevisorerne, at de danske myndigheder følger en række anbefalinger fra Rigsrevisionen. Det skal mindske risikoen for, at Danmark ikke udnytter rammen for EU-tilskud i perioden 2014-2020.

/ritzau/