LO mister indflydelse i a-kassernes Samvirke

Skrevet af Elo Christoffersen

|

07/12/2012

Dagens topnyheder

Danskerne har taget de tværfaglige a-kasser til sig i et sådant omfang, at der er sket en markant ændring af magtforholdene i a-kassernes interesseorganisation Samvirke. Valggrupperne med repræsentanter fra a-kasser uden for LO har således sat sig på halvdelen af pladserne i organisationens bestyrelse.

Samvirke skal efter repræsentantskabsmødet ledes af en politisk udpeget bestyrelse på 10 personer. Den afløser et 6 mand stort forretningsudvalg, som tidligere blev udpeget af netop repræsentantskabet.

- Den gamle model var så snildt indrettet, at LO stort set selv kunne bestemme, hvem de ville have i forretningsudvalget, og det er en af grundene til, at vi tidligere på året faktisk meldte os ud af Samvirke. Selvfølgelig skal Samvirkes politiske ledelse have en holdning til regelsæt og Folketingets politiske initiativer, men den skal bæres af et hensyn til, hvad der er bedst for de ledige og deres beskæftigelsessituation og ikke, om regeringen er rød eller blå, siger Johnny Nim, formand for Det Faglige Hus – A-kasse, som på bare ni år er vokset sig stor til Danmarks 10. største.

Johnny Nim er som følge af den nye struktur kommet i bestyrelsen, der i et par år kun har haft ”gul” repræsentation gennem Krifas formand, Søren Fibiger Olesen. De seneste offentliggjorte medlemstal for landets a-kasser viser, at der fra nytår sker endnu et skred i magtforholdet i Samvirke, idet medlemmerne fortsat strømmer ud af LO’s a-kasser, så de fra næste år kun kan sætte sig på 4 af 10 bestyrelsesposter.

- De tværfaglige a-kasser er kommet for at blive, og flere LO-forbund har også været fremme med tanker om at lægge deres a-kasser sammen. Lovgivningen er i dag så kompleks, at det er nødvendigt med en professionalisering og eksperter på alle poster.  Selv LO må en dag erkende, at man ikke længere kan bruge jobs i a-kassen som belønning til trofaste og loyale tillidsfolk. Der skal dygtigere folk til, siger Johnny Nim.

Det Faglige Hus er i den grad en gul klud for øjnene af mange LO a-kasser, men Nim forventer ikke, at dette vil give anledning til konflikter i Samvirkes bestyrelse.

- Tværtimod. Vi er jo enige i de fleste spørgsmål vedrørende a-kasser, ligesom vi på mange punkter er enige om arbejdsmarkedspolitiske emner som helhed. Jeg tror faktisk, at det bliver godt med en direkte dialog med ledende LO-repræsentanter, så vi kan få ryddet en masse fordomme af vejen samt få skabt nogle personlige relationer. Når både vi og LO bliver nogle af fordommene kvit, kan det jo være, at  LO’s hovedbestyrelse ikke længere er så afvisende over for et samarbejde med os.