Løsgænger smidt ud af byrådet i Tønder

10/10/2012 19:43

Elo Christoffersen

Nyheder

Mest læste i dag

 

Kinna Martinez-Dreesen er udtrådt af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, idet Valgbarhedsnævnet under Økonomi- og Indenrigsministeriet har afgjort, at hun ikke længere er værdig til at være medlem af kommunale råd.

Pladsen overtages i stedet af Jan Voss Hansen fra Dansk Folkeparti.

Kinna Martinez-Dreesen blev indvalgt i Kommunalbestyrelsen i 2009 for Dansk Folkeparti. Derfor tilfalder hendes plads 1. suppleanten på Dansk Folkepartis liste, Jan Voss Hansen fra Toftund.

Valgbarhedsnævnets afgørelse har øjeblikkelig virkning og kan ikke indbringes for en højere administrativ instans.

Årsagen til at løsgængeren er smidt på porten i byrådet er en voldsdom. JydskeVestkysten kan berette, at Kinna Martinez-Dreesen tidligere på året blev idømt en betinget fængselsstraf for vold mod et af sine børn samt for at have truet en ansat på rådhuset i Skærbæk.