Løsning for skrantende miljøskibe trækker ud

Søværnets miljøskibe har længe været for gamle og kan ikke håndtere det optimalt, hvis en olietanker springer læk og pøser tankenes indhold ud i de indre danske farvande.

Forsvaret har i flere omgange erkendt, at skibene er "operativt forældede", men alligevel trækker det ud med en løsning.

En mulighed er at udlicitere forureningsbekæmpelsen til havs, hvis det viser sig at være billigere for Forsvaret end at klare det selv, og ifølge det nuværende forsvarsforlig skulle den mulighed afklares "senest i juni 2015".

Det er imidlertid ikke sket, og de forældede og mere end 30 år gamle miljøskibe i havnene i Korsør og Frederikshavn er derfor forsat Danmarks bedste bud på et værn mod en oliekatastrofe.

Myndighedernes langsommelige håndtering af sagen undrer havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening Henning Mørk Jørgensen

- Det er en strategi ligesom strudsens, når den stikker hovedet i sandet og håber på, at der ikke sker noget, siger han.

Ifølge Henning Mørk Jørgensen kan det nuværende beredskab ikke overholde de internationale retningslinjer for en hurtig og effektiv oliebekæmpelse.

- Et af problemerne er, at vores miljøskibe ikke er egnet til et hurtigt indgreb over for et olieudslip, fordi de ikke er sikret mod eksplosionsfare, hvis der er letantændelige oliedampe i luften, siger han.

- Så de er nødt til at vente til at olieudslippet er dampet af, og det er jo rent ud sagt katastrofalt.

- Spørgsmål: Hvorfor er det katastrofalt?

- Fordi bekæmpelsen af et olieudslip er afhængigt af, at miljøskibene kommer hurtigt i gang.

- Efterhånden som olien ligger på vandet, damper de lettere fraktioner af, og den bliver tykkere og tykkere. Til sidst bliver den så tyk, at den synker ned som tjære, siger Henning Mørk Jørgensen.

Ritzau har bedt kaptajnen på miljøskibet Gunnar Seidenfaden om at forklare, hvilke opgaver hans "operativt forældede" skib ikke kan klare, men Forsvarsministeriet vil ikke lade ham udtale sig til pressen.

I stedet har ministeriet sendt en skriftlig kommentar, hvor der står, at der til trods for de gamle skibe "opretholdes et beredskab, som vi kender det".

/ritzau/

 

Dagens Gossip