Mændenes levealder nærmer sig langsomt kvindernes

Kvinder har traditionelt levet længere end mænd, og sådan er det også fortsat i Danmark.

Statistisk Årbog for 2014, der udkom mandag, fortæller, at nyfødte drenge kan forvente at blive 78,0 år, mens en pige gennemsnitligt lever 81,9 år med det nuværende dødelighedsmønster.

Men forskellen mellem kønnene udlignes. De seneste 10 år er mændenes levealder årligt steget med 0,28 år, mens kvindernes liv kun er forlænget med 0,2 år.

Og hvor forskellen i forventet levetid var 6,1 år i 1980, er den i 2014 altså nede på 3,9 år, og den udvikling vil fortsætte, mener fremtidsforsker Marianne Levinsen fra Center for Fremtidsforskning.

- Mænd vil hale stille og roligt ind på kvinderne de kommende år, og måske har vi ligestilling på det område om 20-30 år, vurderer hun.

Marianne Levinsen mener, at udviklingen skal ses i lyset af, at forskellen mellem kønnenes levevis er blevet mindre.

Hun mener, at mændene kan takke sig selv for den positive udvikling, fordi de er blevet bedre til at passe på helbredet.

- Mænd er på sundhedsområdet blevet mere opmærksomme på at tage hånd om sig selv. De er blevet bedre til at holde op med at ryge og til at drikke mindre, og det vil man også se i statistikkerne fremover.

- Omvendt begynder kvinder at blive mere nedslidte og ramt af stress end tidligere, og på det område vil kønnene desværre også nærme sig hinanden, siger hun.

Der er pæne forskelle i middellevetiden, alt efter hvor i landet man bor. Mænd i København kan kun forvente at blive 76,1 år, mens de i Østsjælland har udsigt til at leve 79 år.

For kvindernes vedkommende er de regionale forskelle lidt lavere, idet kvinder i Vestjylland kan forvente at blive 82,7 år, mens medsøstrene i København gennemsnitligt vil leve i 80,6 år, hvis prognoserne holder.

Den forventede middellevetid er som nævnt baseret på det aktuelle dødelighedsmønster, og derfor vil den reelle gennemsnitsalder for årgang 2014 sikkert vise sig at være anderledes.

De seneste mange år har dødeligheden været faldende, og derfor har levetidsprognoserne også udviklet sig i mere positiv retning for en given årgang.

/ritzau/

 

Dagens Gossip