Melder ud om at sænke skatten: Sådan vil det påvirke den enkelte dansker

Skrevet af Emil Martesen

26/02/2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nu melder de ud om at sænke denne skat.

Dagens topnyheder

Det vil forgylde de absolut rigeste, hvis regeringen sænker topskattesatsen på aktier. Og gevinsten vil overgå deres gennemsnitlige top-topskattebetaling.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af data fra Finansministeriet og Skatteministeriet.

Blandt andet Dansk Erhverv, Dansk Industri og Finans Danmark har foreslået at sænke aktie-topskatten fra 42 procent til 40 procent. Moderaterne siger til Børsen (tirsdag den 20. februar), at regeringspartiet også ønsker at sænke aktie-topskatten.

Lavere aktie-topskat forgylder de allerrigeste danskere

AE’s analyse viser, at 81 procent af skattelempelsen vil gå til den rigeste procent af danskerne, hvis aktie-topskatten sænkes fra 42 til 40 procent.

Den gennemsnitlige gevinst ved den lavere aktie-topskat beløber sig til lidt mere end 19.000 kroner for den rigeste procent af danskerne.

Til sammenligning vinder den rigeste tiendedel af danskerne i gennemsnit knap 2.300 kroner. Samlet svarer deres andel til 96,5 procent af udgiften.

De resterende 90 procent af danskerne kan se frem til en gennemsnitlig skattelempelse på mellem 0 og 50 kroner. Samlet svarer deres andel til 3,5 procent af udgiften til skattelempelsen.

"Hvis regeringen sænker aktie-topskatten, vil det næsten kun komme de absolut rigeste danskere til gode," siger Gustav Elias Dahl, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De rigeste vil vinde mere, end de taber på top-topskatten

I december indgik regeringen aftale om en skattereform med et bredt flertal af Folketingets partier. Et af tiltagende er en ny top-topskat på yderligere 5 procent for indkomster over 2,5 millioner kroner.

Med top-topskatten står den rigeste procent af danskerne til at skulle betale gennemsnitligt 12.700 kroner mere i skat. Den rigeste promille skal tilsvarende betale 83.300 kr. ekstra i gennemsnit.

Men i den nye analyse har AE lavet en beregning af den samlede skattereform inklusive en sænkelse af aktie-topskatten fra 42 til 40 procent.

Analysen viser, at den rigeste promille af danskerne får en gennemsnitlig nettogevinst på 28.100 kroner, på trods af top-topskatten. Danskerne i den rigeste promille vil dermed blive de største vindere af SVM-regeringens samlede skattepolitik.

Den rigeste procent får en nettogevinst på 6.300 kroner på trods af top-topskatten.

Til sammenligning står 90 procent af danskerne til en skattelempelse på mellem 300 kroner og 4.600 kroner med regeringens samlede skattepolitik inklusive en sænkelse af aktie-topskatten.

”En sænkelse af aktie-topskatten vil vende op og ned på skattereformen og udviske formålet med top-topskatten, der skulle medfinansiere skattelempelser til almindelige danskere,” siger Gustav Elias Dahl.

Læs analysen her

Fakta om aktieskat

Aktieskatten på udbytter og afkast fra aktier og visse investeringsforeninger er i dag inddelt i to satser.

Aktieindkomst op til en årlig grænse på 61.000 kroner (per 2024) beskattes med 27 procent.

Udbytter og afkast, der ligger ud over 61.000 kroner, beskattes med en aktie-topskat på 42 procent.

Investeringer i aktier på en aktiesparekonto eller med pensionsmidler beskattes særskilt med andre regler.

Analysens hovedkonklusioner

  • 97 ud af 100 kroner vil gå til den rigeste tiendedel af danskerne, hvis aktie-topskatten sænkes fra 42 procent til 40 procent.

  • Den rigeste procent af danskere vil få størstedelen af gevinsten (81 procent). De vil i gennemsnit få en årlig skattelempelse på 19.000 kroner.

  • Den rigeste promille vil gå fra at være de største tabere til at være de største vindere af SVM-regeringens skattepolitik, hvis aktie-topskatten lempes med 2 procentpoint.

Du kan læse endnu mere om analysens hovedkonklusioner ved at trykke her.