Metrobyggeri forsinkes og bliver én milliard dyrere

Byggeriet af den nye metrolinje Cityringen rundt om Københavns centrum bliver en milliard kroner dyrere end forventet. Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Fordyrelsen skyldes et skred i tidsplanen, der betyder, at den markante udvidelse af den københavnske metro, først kan byde passagererne velkommen i juli 2019.

Den oprindelige plan lød på en åbning i december 2018.

Merprisen på en milliard kroner består af 700 millioner kroner til finansiering af den forlængede byggeperiode og 300 millioner kroner til naboerstatninger.

Desuden får Metroselskabet et tab på 200 millioner kroner som følge af tabte passagerindtægter og øgede renteudgifter.

Dermed skal der i alt lægges 1,2 milliarder kroner oven i den hidtidige anlægspris på 21,3 milliarder kroner målt i 2010-priser og 22,4 milliarder kroner målt i 2013-priser.

Forsinkelsen af byggeriet har været kendt et stykke tid, efter at en række naboklager har begrænset selskabets muligheder for at udføre støjende arbejde om aftenen og natten.

Derfor har Metroselskabet i løbet af sommeren forhandlet en ny tidsplan på plads med entreprenørerne, og det er den, som nu har fastsat en ny åbningsdato.

Ifølge selskabet har forhandlingerne også medført en række andre ændringer af kontrakten, som blandt andet medfører en forenkling af tidsplanen, ekstra incitamenter, "der skal sikre en hurtig fremdrift og øge fokus på arbejdsmiljøet" samt bedre mulighed for at gribe ind over for underentreprenører, "hvis de ikke lever op til kontraktens krav om overholdelse af gældende løn- og ansættelsesforhold".

/ritzau/