Metrodirektør om kritik: Naboklager sænkede tidsplan

Der blev lavet en "robust tidsplan" forud for, at udvidelsen af metroen i København gik i gang. Det understreger Metroselskabets direktør Henrik Plougmann Olsen, og henviser til en indregnet buffer på et år som bonus til entreprenøren, hvis han blev færdig før tid.

- Men alle de divergerende myndighedsafgørelser - så må vi det ene og så må vi det alligevel ikke - spiser hele bufferen op og i februar 2014 må vi konstatere, at nu bliver vi forsinket, siger direktøren til Ritzau.

Rigsrevisionen peger på, at byggeriet var bag efter planen, inden naboklager over støjgener satte en stopper for udvidet arbejdstid på visse byggepladser i sommeren 2013.

Men Henrik Plugmann Olsen fastholder naboklagerne over støj fra metrobyggeriet som årsagen til, at entreprenøren er blevet forsinket, fordi byggeriet af metroen flere gange er blevet pålagt at stoppe i aften- og nattetimerne.

Konsekvensen er, at åbningen af metroen ikke vil ske i december 2018.

- Vi holder hele tiden nøje øje med, om entreprenøren kan overholde tidsplanen i kontrakten. Og da vi ser, den skrider i februar i år, råber vi op og siger, at der lurer store forsinkelser ude i horisonten, hvis vi ikke får nogle klare rammer, siger direktøren.

Og de klare rammer kom. Folketinget vedtog tidligere på måneden en ny lov, der gør det muligt for metroen at bygge uden for normal arbejdstid, samtidig med at naboerne får en højere økonomisk erstatning og bedre mulighed for genhusning end tidligere.

- Det har været lidt, som om vi gik i gang med at spille et spil, hvor reglerne bliver ændret undervejs. Men nu har vi fået loven, siger Henrik Plougmann Olsen.

- Det er dog for tidligt at sige, hvornår vi er færdige. Men det bliver ikke i december 2018. Vi er to måneder bagud, og det kan blive endnu mere, siger direktøren.

Den endelige forsinkelse er lige nu ved at blive opgjort sammen med entreprenøren for byggeriet. På grund af de mange stop på byggepladserne på grund af naboklager har entreprenøren krav på at få fristen for en færdig metro i december 2018 forlænget.

- Den tidsplan har vi først efter sommerferien, siger Metro-direktøren.

/ritzau/

 

Dagens Gossip