Miljøvismænd: Fossilfri målsætning er dyr at gennemføre

Hvis Danmarks energiforsyning skal være hundrede procent fossilfri i 2050, vil udgifterne overstige de samfundsmæssige gevinster med flere milliarder.

Det konkluderer Det Miljøøkonomiske Råds formandskab i den såkaldte miljøøkonomiske vismandsrapport, der er offentliggjort tirsdag.

Vismændene har beregnet, at det vil koste 16 milliarder kroner ekstra om året, hvis Danmarks energiforbrug skal baseres udelukkende på vedvarende energi.

Klimagevinsten i form af mindre CO2-udledning og de samfundsmæssige besparelser i form af faldende omkostninger i sundhedsvæsnet udgør til gengæld kun godt fire milliarder kroner.

Dermed er det svært ud fra en økonomisk betragtning at argumentere for et totalt stop for fossile brændsler.

Regnestykket ser dog en smule bedre ud, hvis man udelukkende går efter at gøre transport, landbrug og boligopvarmningen fossilfri. Det vil i givet fald koste syv milliarder kroner om året ifølge beregningerne.

Vismændene påpeger dog, at der er mange usikkerheder forbundet med beregningerne.

For det første er der ingen, der ved hvordan olieprisen udvikler sig, ligesom den teknologiske udvikling for det andet formentlig også vil gøre vedvarende energi billigere at producere.

Det understreges også af, at henholdsvis Klimakommissionen, tænketanken Cepos og Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi er nået frem til vidt forskellige konklusioner på spørgsmålet om prisen for et fossilfrit Danmark.

Tidligere regeringer har haft en 2050-målsætning om at gøre Danmarks energiforsyning fri for fossile brændstoffer.

Den nuværende regering nedjusterede målsætningen en smule, så man nu udelukkende arbejder for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer.

Det betyder, at vi gerne må bruge olie, kul og gas, så længe der bare bliver produceret mindst den mængde vedvarende energi, som vi forbruger.

/ritzau/

 

Dagens Gossip