Ministerium undersøger Eurovision-støtte

05/08/2014 15:01

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Det skal undersøges, om Københavns Kommunes og Region Hovedstadens støtte til Wonderful Copenhagen i forbindelse med afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 var lovlig.

Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet til Ritzau.

- Vi har fundet, at der er tale om et så principielt spørgsmål, at det er interessant at få belyst, hvad kommunens og regionens adgang til at yde tilskud til den slags arrangementer er, siger jurist og chefkonsulent Hanne Ege, der er ansvarlig for undersøgelsen, og tilføjer:

- En kommune og en region kan ikke bare yde støtte til hvad som helst. De skal have hjemmel til det.

Undersøgelsen er dog ikke foranlediget af det enorme budgetskred på 77,4 millioner kroner og underskud på 58 millioner, som den store musikfest endte op med, understreger Hanne Ege.

Både Københavns Kommune og Region Hovedstaden smed millioner af kroner i melodi grandprixet, der blev afholdt i maj på Refshaleøen i København.

Ud over at støtte arrangementet gennem Wonderful Copenhagen ydede kommunen og regionen desuden ekstraordinære tilskud, så det endelige underskud begrænsede sig til 58 millioner kroner.

Økonomi- og Indenrigsministeriets undersøgelse vil køre i to spor. Dels skal det undersøges, om kommunen og regionen har haft hjemmel i national lovgivning til at yde støtte, dels om der er handlet i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

- Vi er i en indledende fase. Vi har sendt høringer ud, hvor vi anmoder om udtalelser fra de forskellige parter, siger Hanne Ege.

Det drejer sig om Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Statsforvaltningen, Kulturministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Københavns Kommune og Region Hovedstaden skal svare på, hvilken lovhjemmel de mener at kunne dække deres millionstøtte ind under.

- Og Erhvervs- og Vækstministeriet skal i første omgang svare på, om der er hjemmel til at yde denne slags støtte i lov om erhvervsfremme. Senere vil vi sandsynligvis også bede dem forholde sig til EU-reglerne om statsstøtte, forklarer Hanne Ege.

- Kulturministeriet skal særligt belyse, om der indenfor kulturområdet er nogle særlige statsstøtteregler i EU, fortsætter hun.

I april afgjorde Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, at Københavns Kommune ikke havde handlet i strid med lovgivningen ved at støtte grandprixet.

Statsforvaltningen har heller ikke fundet grund til at antage, at Region Hovedstaden har overtrådt reglerne, lyder det i en lignende udtalelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriets undersøgelse afsluttes formentligt først på den anden side af nytår.

/ritzau/