Næste år træder det i kraft: Helt nye parkeringsforhold for disse danskere

Skrevet af Emil Martesen

2 uger siden

|

30/05/2024
Nyheder
Foto: Privat
Foto: Privat
Næste år træder det i kraft.

Dagens topnyheder

Antallet af privatejede biler i København er gennem de senere år steget voldsomt, og det gør det svært for hjemmeplejens personale at finde parkeringspladser i aften- og nattetimerne, når de besøger københavnere med plejebehov.

Men fremover kan plejepersonalet se frem til lidt bedre arbejdsforhold. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har nemlig besluttet, at plejepersonalet fremover skal have lov til at gøre brug af en hel del ekstra parkeringspladser i byen, som ellers er reserveret til andre køretøjer.

Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse.

Blandt andet får hjemmeplejen mulighed for at parkere på eksempelvis el-delebilspladser i hele byen, og der er også givet grønt lys til parkering i den kommende forbudszone i Middelalderbyen, når københavnerne skal have besøg. Ydermere vil Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge muligheden for at gøre brug af ambassadepladser, hvor det eventuelt kan lade sig gøre. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod hilser de nye tiltag velkomne:

"Hvis der er p-pladser i København, som står tomme, giver det for mig god mening, at hjemmeplejen kan benytte dem under deres relativt korte besøg, når der skal ydes omsorg for og pleje til københavnerne. Forhåbentlig kan de nye muligheder både give medarbejderne et bedre arbejdsmiljø og københavnerne med plejebehov en bedre service", siger Line Barfod.

Som en tilføjelse til Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til løsninger blev det politiske udvalg også enige om at fritage køretøjer med hjemmeplejelicens for krav om opladning og tidsbegrænsning på ladepladser til elbiler, som gælder for alle andre bilister fra 8-19. Samlet set vil det i løbet af 2025 give adgang til omkring 9800 særligt reserverede parkeringspladser, og det er sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) godt tilfreds med:

"Vi mangler medarbejdere i ældreplejen, så det er naturligvis vigtigt, at medarbejderne bruger deres tid på det vigtigste – nemlig på borgerne. Det holder ikke, at man om natten skal bruge sparsom tid på at køre rundt og lede efter en parkeringsplads og endda risikere at få en parkeringsbøde for at passe sit arbejde.  I København bruger vi cykler alle de steder, det er muligt. Men det er klart, at vi også har brug for biler, når der er langt mellem adresser og ved for eksempel aften- og nattevagt. Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at få denne løsning på plads, som forhåbentlig gør hverdagen lidt lettere for hjemmeplejens medarbejdere", siger Sisse Marie Welling.

Derudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen sikre, at hjemmeplejens medarbejdere bliver oplyst om de nuværende og evt. fremtidige parkeringsmuligheder.