Nationalbanken tror på endnu mere vækst i 2015

Nationalbanken tror på yderligere fremgang i væksten herhjemme i år. Derfor er den skønnede stigning i BNP hævet med 0,3 procentpoint i forhold til prognosen fra december.

Således tror nationalbankdirektør Lars Rohde, at væksten i BNP bliver på 2,0 procent i år.

Den øgede optimisme begrundes med det meget lave renteniveau, faldet i olieprisen og svækkelsen af kronen.

- Prognosen afspejler dermed en fortsættelse og styrkelse af det opsving, som allerede har været i gang i nogen tid, hedder det i Nationalbankens redegørelse for 1. kvartal 2015.

Her opjusterer man samtidig vækstskønnet for 2016 fra 2,0 til 2,1 procent, ligesom Nationalbanken for første gang byder ind på, hvad BNP-væksten tænkes at blive i 2017.

Vurderingen lyder på, at bruttonationalproduktet i løbet af året vil stige med 1,8 procent.

Og det noterer økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) sig med tilfredshed:

- Med dagens melding har vi fået endnu et tegn på, at det går fremad i dansk økonomi, men det er afgørende at fortsætte med reformerne, så vi kan fastholde en kurs for Danmark, hvor flere kommer i arbejde, og hvor vi kan få en stabil vækst baseret på en sund økonomi.

Nationalbanken opfordrer desuden til, at regeringen udnytter de positive vinde til at få balance i de offentlige finanser, ligesom den advarer mod en kommende boligboble som konsekvens af de lave renter.

Banken peger på boligbeskatningen som et af de værktøjer, der kan være med til at modvirke en for kraftig stigning i boligpriserne - hvis den altså vel at mærke indrettes anderledes end i dag.

- Når beskatningen følger med priserne, så prisstigninger giver højere skat, og faldende priser giver lavere skat, er skatten med til at stabilisere priserne, forklarer banken og tilføjer, at siden 2002 har man politisk valgt, at ejendomsværdibeskatningen er frosset fast, og at der er grænser for, hvor hurtigt grundskylden kan stige.

/ritzau/

 

Dagens Gossip