Naturlige vandforhold i særlig natur

Mariagerfjord Kommune har i samarbejde med Grontmij gennemført fire undersøgelser i tre af kommunens Natura 2000-områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Formålet med de fire forundersøgelser har været at få overblik over, i hvilken grad de involverede lodsejere har interesse i at medvirke i projekter, der har til formål at genoprette naturlige vandforhold på dele af deres ejendom. Undersøgelserne har været gennemført ved Kielstrup Sø) Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord,  Skals Ådal og Villestrup Ådal.

Forundersøgelserne har modtaget støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nu har kommunen udarbejdet handleplaner for samtlige otte Natura 2000-områder, som ligger helt eller delvist i Mariagerfjord Kommune.

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip