Nødråb fra sygeplejerskerne Anne og Sally: Sundhedsvæsenet er så sygt, at det går ud over patienter og ansatte

Patienterne får liggesår og forstørrede blærere, fordi de ikke får hjælp til at vende sig eller komme på toilettet. De ansatte får stress og melder sig syge, fordi ledere, patienter og kollegaer hiver i dem fra alle sider. Kollegaerne taler hårdt til hinanden, fordi de er for pressede.

Både sikkerheden, plejen og arbejdsmiljøet halter gevaldigt på mange sygehusafdelinger, men ingen gør noget ved det. Det mener blandt andre sygeplejerske Anne Valentin, som kommer med et nødråb til politikerne og ledelsen på hospitalerne.

- På grund af det stressende miljø sygemelder det faste personale sig, eller er oftere syge. Det resulterer i, at resten af personalet må løbe endnu hurtigere, da en vikar aldrig kan udfylde et fast personales rolle. Til tider får det faste personale af vide, at de ikke må indkalde vikarer på grund af besparelser, og så har man en stresset gruppe, som er endnu mere skrøbelig for flere sygemeldinger, siger Anne Valentin til Dagens.dk.

Hun kalder forholdene på landets sygehusafdelinger for noget, der er endt i en ond cirkel, hvor medarbejderne presses til det yderste.

- Det, der er problemet på sygehusafdelingerne, er, at der altid er for meget at lave. Altid. Det er altid en kamp med tiden; fra man møder ind klokken syv, til man går klokken tre. Man er heldig, hvis man når at få sin frokost, uddyber hun.

Læs også: Canceren er ikke knækket: Stadig dårlige chancer for at overleve kræft i Danmark

Sally flygtede fra sygehuset
Anne Valentin bakkes op af sygeplejersken Sally Ottilie Jacobsen, der med egne ord er ”flygtet ud i det kommunale” efter ni år som ansat på blandt andet en hjerteafdeling på Aalborg hospital:

- Jeg forlod sygehusene, fordi at hver gang, der blev minus på sygehusbudgettet, kunne man mærke en sky af fyringstrusler, og når rammerne er sådan, så føler jeg ikke, jeg kan levere det, jeg skal og vil. Det er sygt, det der forgår. Det er et symptom på, at det ikke kører, som det burde. Titanic er ved at synke, men både klinikledelserne og politikerne har ignoreret personalets nødråb i årevis, siger Sally Ottilie Jacobsen, der nu er sygeplejerske i Riishøj visitationsenhed i Aalborg Kommune.

Begge vil have fokus på det, de kalder den syge sundhedssektor, så der kan gøres noget ved de manglende ressourcer og dårlige arbejdsbetingelser, der ifølge dem kendetegner sygehusafdelinger over hele landet.

Læs også: Politimand raser mod sin arbejdsplads: Alle os på gulvet bliver behandlet som kvæg

Stigning i antallet af klager
Problemerne i sundhedssektoren mærker blandt andre Patientombuddet til, hvor klagesagerne strømmer ind. Patientombuddet håndterer hændelser, som utilfredse patienter og pårørende vælger at klage over. I årsrapporten for 2014 skriver myndigheden:

- I 2014 blev sagsbehandlingstiden for patientklagesager 13,11 måneder. Dette er status quo forhold til 2013. Der er flere samvirkende årsager til, at sagsbehandlingstiden fortsat er lang. Det skyldes blandt andet, at der har været en betydelig vækst i antallet af patientklagesager på 15 procent.

Stigningen betød, at Patientombuddet sidste år måtte bruge ”betydelige ressourcer” på at rekruttere, ansætte og oplære nye medarbejdere, der kunne hjælpe med at komme bunkerne af klager til livs.

Læs også: Bagmandspoliti overtager "usædvanlig sag" om bestikkelse i det offentlige

Fik nok og gik
Anne Valentin arbejder nu blandt andet som vikar, men er tidligere ansat ved sygehusafdelingen ”O2”, som er en ortopædkirurgisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital Syd. Afdelingen mødte for nyligt massiv kritik fra tidligere patienter og medarbejdere – nuværende såvel som tidligere.

Kritikken går på, at afdelingen oplever stor overbelægning med 35-37 patienter på en afdeling, der er beregnet til 25 patienter. Derudover løber personalet så stærkt, at de ansatte laver alvorlige fejl. Der mangler stuegang, sårbehandlingen udebliver og omsorg er en by i Rusland. En pårørende skriver om sin oplevelse med O2 i en kommentar til en TV2 Nord-artikel om afdelingen:

- Har selv lige været indlagt på afdelingen med min datter. En meget skræmmende oplevelse... Jeg ville under ingen omstændigheder være indlagt der uden at have en pårørende der sammen med mig... :-/ Forholdene er under al kritik. MEN det er bestemt ikke personalets skyld, stor ros til dem, og det arbejde de når... De løber rundt mellem stuerne.

Læs også: Himmelhøj stigning: Flere går ned med psykisk arbejdsskade

Kritikken genkender Anne Valentin alt for godt. Hun forlod selv afdelingen i 2011, fordi hun dagligt oplevede stresssymptomer så som ondt i maven, trykken i brystet, søvnløshed og forhøjet blodtryk. Dertil kom det hårde arbejdsmiljø og en konstant dårlig samvittighed, når arbejdsdagen var omme, over alle de ting, hun ikke havde nået. Hun er langt fra den eneste, der har forladt jobbet i afmagt over forholdene.

- Der er ikke noget, der har ændret sig siden dengang. Det er en gammel sang. De problemer, der var der for fem år siden, er jo de samme problemer, som der er nu, og sådan er det på mange sygehusafdelinger. Afdelingen havde så mange udgifter til sygemeldinger og vikarer dengang, at vi kunne have ansat to fuldtidspersoner et helt år for de samme penge, fortæller Anne Valentin.

Hun stoppede, fordi hun var bange for at blive en del af statistikken over sygemeldte med stress.

Læs også: Akutkaos: Sygeplejersker besvimer på vagten

At tale med ledelsen er som at slå i en pude
Det er derfor for ringe, at der ikke bliver gjort noget ved problemerne med arbejdsmiljøet og de manglende ressourcer, men at problemerne i stedet får lov til at være der i mange år, mener Anne Valentin. Selv lederne på afdelingerne kunne ikke gøre noget, ifølge hende:

- Vi kunne godt sige til lederne, at vi var pressede, men de ville bare sige, at kasserne var tomme, og at vi ikke kunne ansætte flere. Afdelingslederne var også pressede oppe fra af sygehusledelsen. Det er ligesom at slå i en pude for de medarbejdere, der råber op, siger Anne Valentin.

Sally Ottilie Jacobsen har i samme tråd oplevet, hvordan ledelsen forsøgte at presse citronen, når en kollega meldte sig syg:

- Jeg har utallige eksempler på, at lederne ringede os op på vores fridage og spurgte, om vi kunne tage en vagt for en kollega, der havde meldt sig syg. Sagde man nej, kunne lederen finde på at komme med kommentarer om, at man så kom ”i den sorte bog” eller lignende, siger Sally Ottilie Jacobsen.

Læs også: Lone ringede til akuttelefonen med smerter: Blev rådet til at tage en panodil og døde få timer senere

Anne og Sally oplever begge, når de taler med kollegaer fra andre regioner, at problemerne med et alt for presset personale, overbelægninger og hyppigere fejl findes på sygehuse over hele landet. Sally Ottilie Jacobsen peger på, at det især skyldes underbemanding på afdelingerne.

- Jeg har oplevet, at hver gang, der skal skæres, så er det personalet, der bliver skåret på. Bare på min afdeling blev der fyret ni personer. Det pressede os enormt meget. Jeg tror skam ikke, det er bedre i Hovedstaden, siger Sally Ottilie Jacobsen.

Dansk Sygeplejeråd: Ja, det sejler
Spørger man Dansk Sygeplejeråd, om de genkender det tegnede billede af et sygehusvæsen, der sejler, er svaret et klart ja:

- Ja, det er vores oplevelse, når vi taler med vores medarbejdere, at de bliver presset hårdt. Det viser alle vores undersøgelser jo også. Det er fantastisk hårdt at være i en sektor, hvor man arbejder med og sammen med mennesker hver dag, og så samtidig bliver presset så hårdt af en effektiviseringsskrue. Det er svært som sygeplejerske at se sig selv i en sektor og se sig selv arbejde videre i den, hvis ikke man kan gøre sit arbejde godt nok, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, til Dagens.dk.

Hun peger på, at der oftere end før påpeges i afgørelserne i klagesager ved Patientombuddet, der vedrører sygehussektoren, at fejlene skyldes organiseringen af arbejdet, frem for den enkelte medarbejders fejl.

- Men det er bare ikke i orden, at vi accepterer, at der er så få medarbejdere på arbejdet, at man bliver presset ud i de her situationer, hvor man begår fejl, uddyber formanden.

Oplever du lignende dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads i det offentlige, så hører Dagens.dk gerne fra dig på [email protected].

Følg Dagens Sundhed for flere lignende artikler:

 

.

Dagens Gossip