Norske lærere går i strejke over danske regler

Tusinder af lærere i Norge er gået i strejke og protesterer mod, hvad deres danske kolleger forgæves har forsøgt at modsætte sig: længere arbejdstid på skolerne.

Skoleåret startede i Norge mandag, og lærerne truer med at optrappe strejken.

Kommunesektorens Organisasjon (KS), der svarer til Kommunernes Landsforening i Danmark, har krævet mere tilstedeværelse af lærerne på skolen. Det oprindelige krav lød på syv en halv time om dagen.

Det var lærernes egen organisation, som i forsommeren godkendte en aftale med KS om blandt andet de nye arbejdstidsregler, men det blev ved en urafstemning afvist af 70 procent af lærerne.

Strejken er trappet langsomt op. Flere ungdomsskoler blev berørt midt på sommeren, og den 11. august blev konflikten udvidet til 5500 lærere på ungdomsskoler og videregående skoler.

Torsdag udvides strejken til at omfatte knap 8000 lærere, og her vil folkeskolen blive ramt.

Statsminister Erna Solberg afviser at gribe ind i konflikten.

- Dette er en lovlig strejke, som følger de spilleregler, der er på arbejdsmarkedet. Det betyder, at regeringen ikke har mulighed for at afbryde strejken. Det vil være at bryde norsk lov, siger Solberg ifølge nyhedsbureauet NTB.

Størst uenighed er der om KS' krav om, at lærere skal være til stede på skolen 7,5 timer dagligt i stedet for at kunne forberede sig til undervisningen hjemme.

Det var også et af de største konfliktpunkter, da Kommunernes Landsforening i Danmark sidste år lockoutede lærerne. De nye regler endte med at blive vedtaget ved lov i Folketinget.

Det forlyder, at den norske kommunesammenslutning vil være rede til et kompromis, der hedder 35 timers arbejdstid på skolen eller syv timer om dagen i gennemsnit.

Strejken omfatter ikke lærere i Oslo, eftersom de har deres egen overenskomst og allerede har stemt ja til den indgåede aftale.

Kommentatorer advarer om, at lærerne er desillusionerede over manglen på respekt for deres arbejde og de mange krav om test og registrering, som stilles til dem.

/ritzau/