Nu går byggeriet af det nye dobbeltspor i gang

Samtidig opgraderer vi strækningen, så hastigheden kan øges til 160 km/t.

Kapaciteten for både passager- og godstrafik er tæt på at være brugt op på den enkeltsporede strækning, men med en dobbeltsporet jernbane udvides kapaciteten til gavn for både passagertrafikken og den internationale godstransport mellem Skandinavien og resten af Europa.

- Kapaciteten på strækningen mellem Vamdrup og Vojens er ved at være opbrugt for passagertrafikken og især for godstrafikken, og der er behov for at udvide kapaciteten. Når dobbeltsporet er anlagt, vil der kunne køre et godstog mere i timen hver vej mellem Taulov og grænsen, siger Tom Serup Andersen, projektleder i Banedanmark.

Anlægsarbejdet omfatter blandt andet anlæggelse af det nye spor, køreledningsanlæg og en række yderligere arbejder. Det drejer sig om etablering af midlertidige arbejdsveje og -pladser langs hele strækningen, jord- og afvandingsarbejder på hele strækningen og forstærkning af et antal banedæmninger bl. a ved Bastrupdam Mose, ombygning af sikringsanlæg og udskiftning af sporskifter på Vamdrup og Vojens stationer samt nedlæggelse og opførelse af en bro over Kestrupvej.

Som noget af det første, udover aktiviteterne ved og i selve sporet, startes der med rydning af bevoksning og etablering af adgangsveje og arbejdspladser i området ved Bastrupdam Mose i løbet af uge 13.

Samtidig sporfornyelse mellem Taulov og Padborg

Samtidig med, at Banedanmark anlægger det nye dobbeltspor, går arbejdet med at sporforny strækningen mellem Taulov og Padborg i gang, hvor spor og sporskifter flere steder er nedslidte og trænger til at blive udskiftet.

Størstedelen af sporfornyelsen sker på stationerne Taulov, Rødekro, Vejbæk, Tinglev og Padborg. Sideløbende renoverer Banedanmark også fem broer på strækningen. Arbejdet er lagt på samme tidspunkt for at genere passagererne mindst muligt.

- For at minimere generne for passagererne og godstrafikken mest muligt, lægger vi så meget arbejde som muligt ind i de perioder, hvor sporet er spærret. Sideløbende med, at vi går i gang med at anlægge dobbeltsporet, foretager vi derfor en sporfornyelse mellem Taulov og Padborg, siger Tom Serup Andersen.

Busser erstatter tog

Mens der arbejdes på banen, bliver togene mellem Vamdrup og Vojens erstattet af togbusser.

- I 2014 må vi lukke strækningen helt i påsken, tre uger hen over sommeren samt en weekend i foråret og to i efteråret. For at genere passagererne mindst muligt er arbejdet planlagt, så det ligger i sommermånederne, hvor der traditionelt er færrest passagerer, der benytter togene, siger Tom Serup Andersen.

• Hele 2014 lørdag aften kl. 21 til søndag kl. 6.00: Der kører busser i stedet for tog mellem Vamdrup og Vojens.

• Fra 17. marts og resten af 2014 mandag kl. 9-17: Der kører togbusser i stedet for tog mellem Vamdrup og Vojens. Tre EuroCitytog er erstattet af direkte togbusser mellem Fredericia og Flensborg samt togbus fra Kolding til Flensborg via Padborg.

• Påsken (17.-22. april) og weekenden 17.-19. maj: Der kører togbusser i stedet for tog mellem Vamdrup og Vojens. EuroCitytogene er erstattet af direkte togbusser mellem Fredericia og Flensborg samt fra Kolding til Flensborg via Padborg.

• Fra 14. juli til 4. august: Banen er lukket mellem Lunderskov og Vojens. Imens kører der direkte togbusser mellem Federicia og Vojens, samt togbusser Kolding-Lunderskov-Vamdrup-Vojens. EuroCitytogene er erstattet af direkte togbusser mellem Fredericia og Flensborg samt togbus fra Kolding til Flensborg via Padborg.

• Fra 9.-11. august og 6.-8. september: Der kører togbusser i stedet for tog mellem Vamdrup og Vojens. EuroCitytogene er erstattet af direkte togbusser mellem Fredericia og Flensborg samt togbus fra Kolding til Flensborg via Padborg.

Strækningslukningerne fortsætter også i 2015.
 

 

Dagens Gossip