Nu skal sagen mod Gimi Levakovic for Højesteret - kan alligevel blive udvist

Gimi Levakovic kan ikke vide sig sikker på, at han får lov til at blive i Danmark, selvom han for nylig fik Landsrettens ord for det. 

For nu vil Rigsadvokaten anke dommen til Højesteret, så landets højeste retsinstans kan tage stilling til, om den kriminelle sigøjner skal have lov til at blive boende i Danmark. 

- Anklagemyndigheden ønsker sagen om udvisning af Levakovic for Højesteret, skriver Rigsadvokaten på Twitter, og oplyser desuden, at sagen har principiel karakter for anklagemyndigheden. 

- Sagen er principiel: Landsretten lagde vægt på, at anklagemyndigheden ikke tidligere har krævet Levakovic udvist. Gælder det i alle sager?, skriver Rigsadvokaten på Twitter. 

I sidste uge valgte Østre Landsret at omstøde sigøjnerbossens udvisningsdom, som han havde fået, fordi han havde været i besiddelse af et våben og en kriminel løbebane, der har strakt sig over så mange år, at dommerne ikke mente, der var nogen grund til, han skulle blive. 

Østre Landsret havde i sidste uge flere begrundelser for ikke at udvise Levakovic, men den vigtigste var hensynet til hans to mindreårige børn, som han alene har forældremyndigheden over.

Da børnene er danske statsborgere og skulle i givet fald skilles fra deres far ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lagde retten vægt på.

 

Dagens Gossip