Ny formand for Radio- og tv-nævnet

Den 54-årige Mads Bryde Andersen er professor i formueret ved Københavns Universitet, hvor han tillige er leder af Center for Pensionsret. Herudover har han siden januar 2012 været næstformand for nævnet og har endvidere solid erfaring fra lignende nævns- og bestyrelsesposter.

- Jeg har i udpegningen af Mads Bryde Andersen lagt vægt på hans juridiske kompetencer og brede erfaring med at lede andre råd, fonde osv. Desuden har han i indeværende periode ydet en værdifuld og engageret indsats som næstformand for Radio- og tv-nævnet. Derfor er det meget glædeligt, at han har sagt ja til at blive beskikket som formand for nævnet, udtaler kulturminister Marianne Jelved (R), der i løbet af kort tid vil udpege de øvrige medlemmer af Radio- og tv-nævnet for den kommende periode.

Om Radio- og tv-nævnet
Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består ud over formanden af syv menige medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af kulturministeren og træffer blandt andet afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed. En af nævnets centrale opgaver er desuden at bevillige tilskud til lokalradio- og tv-stationer og at føre tilsyn med, at de overholder lovens bestemmelser. Nævnet afgiver udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af stationernes public service-kontrakter og har endelig til opgave at rådgive kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.
 

 

Dagens Gossip