Nyårsparole hos Bornholms politi

Bornholms politis nytårsparole, der traditionen tro, blev afholdt i politigårdens kantine, var også i år særdeles velbesøgt,  idet repræsentanter for forsvaret, Beredskabsstyrelsen, kommunen og andre både offentlige og private samarbejdspartnere var mødt op, sammen med det personale, der i det daglige har deres gang på politigården.

Politidirektør Peter Møller Nielsen rundede 2013 af med at konstatere, at Bornholms politi havde ydet en rigtig god indsats, hvor man stort set havde levet op til alle de målsætninger, der var opstillet, både fra centralt hold, men også internt i huset.

Han lagde særlig vægt på, at Bornholm var det sted i Danmark, måske i verden, hvor lokalbefolkningen har den største tillid til det lokale polit, og hvor man føler sig mest tryg.

Han lagde ligeledes vægt på, at folkemødet 2013 blev en stor succes, hvor Bornholms politis indsats havde medvirket til at alt forløb fredeligt, og dermed blev en stor oplevelse for deltagerne, hvilket også er målet for 2014, hvor det må forudses, at opgaven bliver endnu større på grund af et endnu højere deltagerantal.

Han udtrykte sluttelig håbet om, at 2014 vil blive et godt år for Bornholm og for Bornholms politi, hvor målsætningen for Bornholms politi vil være øget focus på faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen, og hvor indsatsen mod utryghedsskabende adfærd og indsatsen på færdselsområdet opretholdes.

 

Dagens Gossip