Nye regler på vej for typegodkendelse af motorcykler

Nye EU-regler for typegodkendelser af motorcykler fik grønt lys fra Europa-Parlamentet i går. Reglerne vil gælde for alle to- og trehjulede køretøjer fra knallerter til tunge motorcykler samt 'quads' fra 2016.

De nævnte køretøjer tegner sig for 16% af dødsulykkerne på de europæiske veje på trods af, at de kun udgør 2% af vejtrafikken. Derfor vedtog Europa-Parlamantet tirsdag strengere sikkerhedskrav.

- Selvfølgelig er sikker kørsel i høj grad kørerens ansvar, men det er stadig muligt at gøre motorcyklerne sikrere og renere", siger ordfører Wim van de Camp.

Sikkerhed forbedres

Alle større motorcykler (dvs. over 125cc) skal udstyres med blokeringsfri bremser (ABS), mens mindre motorcykler (under 125cc) og scootere skal have enten ABS eller kombinerede bremsesystemer (CBS).  Inden udgangen af 2019 skal Kommissionen desuden fremlægge en analyse af, hvorvidt reglerne bør revideres, så ABS også bliver obligatorisk for mindre motorcykler. Motorcyklernes synlighed skal også forbedres, ved at indføre automatisk tænding af lygterne, når motoren startes.

Skal forurene mindre

Da køretøjerne udleder uforholdsmæssigt store mængder af forurenende stoffer, stemte Parlamentet for at udvide Euro 4-emissionsnormerne for motorcykler fra 2016, for knallerter fra 2017 og Euro 5-standarderne på alle to- og trehjulede køretøjer fra 2020.

Den nye forordning, der blev vedtaget med 643 stemmer for, 16 stemmer imod og 18 undladelser, mangler stadig den endelige, formelle godkendelse fra medlemslandene. Reglerne vil udelukkende gælde for nye to- eller trehjulede køretøjer og quads fra 2016.

 

 

Dagens Gossip