Nye regler skal hjælpe lejere i private ejendomme

Der er langt flere konflikter mellem lejer og udlejer i private boliger – og som regel trækker lejerne det længste strå.

Det viser en analyse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Personer, der bor i en privat udlejningsejendom, har statistisk set fem gange så stor risiko for at rage uklar med udlejeren om flytteregnskabet sammenlignet med folk, der bor i almene boliger, viser analysen.

Det er første gang, at ministeriet har lavet en sammenligning mellem sager fra huslejenævnet, der behandler klager i den private sektor, med sager fra beboerklagenævnet, der klarer klagerne i den almene sektor.

- Det er ikke rimeligt, at der skal være så meget større risiko for at ende i en konflikt med sin udlejer bare fordi, man bor i en privat udlejningsejendom. Jeg tror ikke, det er ond vilje, men parterne har ofte svært ved at blive enige om lejlighedens stand ved ind- og fraflytning, udtaler minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), i en meddelelse.

- Jeg forhandler derfor netop nu med Folketingets partier om mere klare regler, så vi kan undgå alle disse sager, siger han.

Analysen bygger på det samlede antal registrerede husleje- og beboerklagenævnsafgørelser i 2013.

I forhold til fraflytningssager har huslejenævnene nogenlunde samme kompetencer som beboerklagenævnene. Alligevel viser tallene, at mens der var godt 200 afgjorte fraflytningssager i de 600.000 almene boliger, så er tallet næsten 1000 i de godt 500.000 private udlejningsboliger.

Undersøgelsen viser desuden, at lejerne vinder langt flere sager om fraflytning i det private udlejningsbyggeri. Hvor de private udlejere kun får ret i 27 procent af sagerne, sker det i 44 procent af sagerne i den almene sektor.

- Tallene viser meget tydeligt, at der er god grund til at lave helt klare regler for ud- og indflytning. Det er netop det, vi nu gør med reglerne om, at der skal afholdes et flyttesyn, siger Carsten Hansen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip