Nyt stort lån på vej til Arena Syd

Den selvejende institution, Arena Syd i Vamdrup, tilføres på ny et stort rente- og afdragsfrit kommunalt ”lån”. Denne gang pålydende 1.080.700 millioner kroner. Ansøgningen blev behandlet i går i økonomiudvalget, skriver Vamdrup Netavis.

Men som noget nyt, bliver der denne gang i gældsbrevet lagt klausul på, således at institutionen ikke kan bruge de kommunale støttekroner i forbindelse med driften af institutionens cafeteria.

Hermed skulle det så være helt slut med at kunne tilføre områdets kroer og restauranter og haller m.v. unfair konkurrence med hjælp fra kommunale skattekroner. I forbindelse med udfærdigelsen af det nye gældsbrev præciseres nemlig, lånet udelukkende skal anvendes til institutionens ordinære drift.

I udvalgets indstilling præciseres, at der i fremtiden skal være vandtætte skotter til driften af cafeteriet. Altså pengene ikke må bruges til at presse priserne, så der kan opstå unfair konkurrence over for private virksomheder.

Sagen omkring Arena Syd blev i går i økonomiudvalget rejst af byrådsmedlem og medlem af økonomiudvalget, Poul Erik Jensen (S) Vamdrup:

- Det gjorde jeg fordi jeg jævnligt er mødt med påstande om, at Arena Syds cafeteria, som det har været hidtil, har kunnet presse priserne med hjælp fra kommunale penge.  Jeg ønsker rene linjer – både af hensyn til de private forretninger på markedet og af hensyn til Arena Syds cafeteria. Kommunale penge må ikke bruges på en måde, så der opstår konkurrenceforvridning. Det er direkte i strid med kommunalfuldmagten, siger Poul Erik Jensen (S), Vamdrup til Vamdrup Netavis.

Han tilføjer, at med beslutningen fra økonomiudvalget skulle der ikke længere være tvivl om, hvad der er op og hvad der er ned i denne sag.

Der er flere gange her i Netavisen rettet kritik, netop fordi de store kommunale lån til Arena Syd ikke tidligere har været øremærket, så de ikke kunne bruges i forbindelse driften af institutionens cafeteria, de både driver intern café, bringer mad ud af huset og arrangerer private fester med videre.

Mistanken om, at Arena Syd dumpede med priserne fra cafeteriet blev sidste år blandt andet fremsat af ejeren af Hotel Vamdrup, Jan Færch, og fra ledelsen af Lunderskov-Hallen.

Med det nye rente- og afdragsfrie lån på 1.080.700 millioner kroner løber den selvlejende institutions samlede gæld til kommunen op i godt 7.2 millioner kroner.

Arena Syd skulle i øvrigt den eneste selvejende institution i kommunen der driver idrætshaller med cafeteria, som får kommunale støttekroner at arbejde med i form af rente- og afdragsfrie lån.

Den endelige afgørelsen i sagen om lånet til Arena Syd afgøres af byrådet på det kommende byrådsmøde, men med formuleringen fra økonomiudvalget ventes den ikke at give problemer.

 

Dagens Gossip