Odsherred Kommune: Strategi for socialt udsatte tilflyttere

Set over en fireårig periode fra 2008 til 2011 er udgifterne til kontanthjælp steget fra 38 millioner til 70 millioner kroner – svarende til en 84 procent stigning - og samlet er den offentlige forsørgelse til førtidspension, kontanthjælp og foranstaltninger i form af anbringelser og lignende steget med 58 procent i perioden.

Socialt udsatte tilflyttere
En væsentlig del af de stigende udgifter skyldes tilflytning af socialt udsatte enkeltborgere og familier; således var der i 2011 en tilflytning på 31 kontanthjælpsmodtagere, 19 nye førtidspensionister i hvert af årene, otte familier med markante sociale problemer, og syv tilflyttede børn med vidtgående behov for specialundervisning.

Velfærden udhules i kommunen
Så selvom Odsherred Kommune i disse år reelt har en befolkningstilbagegang, i 2011 var den på 794 borgere, så er der tale om en netto-tilgang af borgere, der kræver en kommunal sagsbehandling, social indsats og følgelig udgift, hvilket giver en uheldig skævvridning af midlerne i Odsherred Kommune. Odsherred Kommune vil med det øgede fokus på den markante tilflytning af socialt udsatte, sikre at det ikke medfører en udhulning af velfærden i kommunen.

Økonomiudvalget har derfor fået udarbejdet rapporten ”Socialt udsatte tilflyttere i Odsherred”, som belyser de faktiske tal og problemets omfang.

Ikke alene social eksport
Rapporten viser, at en overvejende del, af de sociale tilflyttere, enten er født og opvokset i kommunen, eller har familie og venner der, og derfor ofte vender tilbage efter nogle år uden for kommunen, typisk i nabokommunen Holbæk.

Det er således ikke alene social eksport fra andre kommuner, og boligmarkedet som medfører den uheldige tilflytning til kommunen, men også de sociale relationer som trækker.

  
- Stigningen i tilflytningen af socialt udsatte borgere er nu grundigt belyst, og politikerne har truffet beslutning om at følge anbefalinger fra rapporten, og dem skal vi nu konkret have igangsat, siger direktør for Børn og Familie i Odsherred Kommune, Gitte Løvgren, og fortsætter:

  - Det er ikke en udvikling, man kan vende med et pennestrøg, det kræver en langsigtet og bred indsats, men nu har vi en langt grundigere viden om baggrund og årsag. Formålet er ikke at nægte borgere med sociale problemer hjælp, eller drive klapjagt på dem, men at kunne dæmme op for udviklingen, fordi udgiftsstigningen på dette område er med til at udhule øvrige kommunale service- og velfærdsområder, slutter Gitte Løvgren.

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip