Øvelse: Hospitalet i Horsens stod i flammer

Skrevet af Ann Katrine Warren

13/12/2012

Dagens topnyheder

Klokken 07.45 i morges gik brandalarmen på regionshospitalet i Horsens, da der var udbrudt brand på en stue med tre patienter på sengeafsnittet på 6. etage. Heldigvis var der tale om en beredskabsøvelse, og ingen var for alvor i fare.

Øvelsen skulle teste og træne stedets brand- og evakueringsplan, og i dagens anledning agerede hospitalspersonalet patienter, som alle skulle ud af bygningen, der var fyldt med røg og "flammer."

- Hospitalet har på mange måder fokus på patienternes sikkerhed. I dag har vi afprøvet de procedurer, der skal virke i tilfælde af brand og evakuering. Jeg er meget tilfreds med øvelsens resultater, som viser, at der er styr på hospitalets operative beredskab, udtaler teknisk chef Flemming Sværke Johansen efter øvelsen.

Både Horsens Brand og hospitalets eget beredskab med blandt andet et hjælperrøgdykkerkorps deltog i øvelsen.