Oprydning efter storme sendte flere i job

Antallet af folk i fuldtidsjob er steget i årets første kvartal. Samlet er antallet af lønmodtagere opgjort i fuldtidsbeskæftigede steget med 9000 i forhold til det foregående kvartal, viser tal fra Danmarks Statistik.

Med 2.154.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er vi nu på niveau med 2011. Tallet er opgjort på grundlag af betalte timer, der er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

- Stigningen dækker hovedsageligt over en fremgang på 4000 personer inden for byggeri og anlæg, hvilket formentlig skyldes det ekstraordinære oprydningsarbejde efter stormene Bodil og Allan, siger Tore Stramer, chefanalytiker i Nykredit.

- Men også inden for industrien er der fremgang at spore med en stigning på 3000 personer, mens erhvervsservice havde en stigning på 2000 personer, siger han.

Ifølge Steen Bocian, der er cheføkonom i Danske Bank, er lønmodtagerbeskæftigelsen det seneste år steget med 12.900 personer.

- Der er dog endnu langt op til niveauet i 2008, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen toppede - trods fremgangen i første kvartal mangler der således fortsat 135.600 lønmodtagerjob, siger han.

LO peger på, at den svagt positive udvikling i beskæftigelsen i 2013 er fortsat ind i 2014.

- Samtidig er der udsigt til, at fremgangen fortsætter. Der bliver varslet markant færre fyringer, end da krisen var på sit højeste, og der bliver slået stadig flere nye stillinger op, siger økonom i LO Mette Hørdum Larsen.

- Derudover er der en fortsat øget optimisme blandt virksomhederne og forventninger om, at der bliver skabt flere job de kommende måneder, siger hun.

Økonomerne er enige om, at tallet viser en bedring på det danske arbejdsmarked. Og at fremgangen i beskæftigelsen vil fortsætte.

- Fremgangen i beskæftigelsen blandt lønmodtagere kan meget vel indikere det første klare tegn på en egentlig vending på arbejdsmarkedet, og er efter min vurdering et af de mest positive nøgletal, vi har fået fra dansk økonomi længe, siger Peter Bojsen Jakobsen, makroøkonom i Sydbank.

/ritzau/

 

Dagens Gossip