Overhalingsforbud bliver permanent

Skrevet af Finn Jensen

|

30/11/2012

Dagens topnyheder

Beslutningen betyder, at der fra den 1. december vil være et varigt forbud for lastbiler mod at overhale på de strækninger, hvor det hidtil har fungeret som forsøg.

De fem strækninger
-          Østjyske Motorvej fra Vejle til syd for Skanderborg, cirka 46 kilometer
-          Fynske Motorvej mellem Tietgenbyen og Lillebælt, cirka 49 kilometer
-          Sønderjyske Motorvej mellem grænsen og Kolding, cirka 88 kilometer
-          Nordjyske Motorvej syd for Aalborg, cirka 31 kilometer
-          Vestmotorvejen mellem Ringsted og Køge, cirka 22 kilometer

Overhalingsforbuddet gælder udelukkende for lastbiler og kun i myldretiden på hverdage mellem kl. 06.00 og 09.00 og igen fra kl. 15.00 til kl. 18.00.

Derudover skal man være opmærksom på, at forbuddet på Vestmotorvejen er retningsbestemt, så det gælder i retning mod Køge om morgenen og i retning mod Ringsted om aftenen.

Fungerer fint
- Forsøget med overhalingsforbud fungerer rigtig fint og beskytter bilister mange steder i landet mod at hænge fast i køer bag langsomt overhalende lastbiler midt i myldretiden. Det viser Vejdirektoratets målinger. Jeg kan også konstatere, at et meget stort flertal af bilisterne bakker op om ordningen. Derfor virker det helt oplagt for mig at gøre den permanent, udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen.

Forbud overholdes
Vejdirektoratets tal viser, at overhalingsforbuddet generelt overholdes ganske godt, idet andelen af lastvogne i venstre spor reduceres, fra 2 - 3 procent, til cirka 0,5 – 1 procent.

Og en måling blandt trafikanterne i år viste, at 93 procent af bilisterne støtter overhalingsforbuddet på lange strækninger. Et synspunkt der deles af 81 procent af chaufførerne.

Ministerens beslutning betyder i øvrigt, at overhalingsforbuddet fastholdes på korte strækninger ved blandt andet færgehavnene i Rødby, Helsingør og Frederikshavn og lempes til kun at gælde i myldretiden på enkelte andre korte strækninger.

Foto: Vejdirektoratet.dk