Overlæge Gorm Greisen bliver ny formand for Det Etiske Råd

Alle over 65 år skal tilbydes dødssamtaler hvert femte år.

Sådan lød det fra Gorm Greisen tilbage i januar sidste år. De ældre over 65 år har nemlig for svært ved at tale om døden, lød det fra professoren i pædiatri og overlæge på Rigshospitalets neonatal afdeling.

Derfor kunne det være givtigt med en samtale med den praktiserende læge om ens sundhedsprofil og om genoplivning og demens.

Dengang var han næstformand i Det Etiske Råd, som han været medlem af siden 2013. Nu overtager han formandsposten fra Jacob Birkler, der har været medlem af rådet siden 2010 og formand siden 2011.

Jacob Birkler kan dog ikke kan genbeskikkes, når hans medlemsperiode udløber i marts 2016, og derfor har sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) mandag beskikket Gorm Greisen.

Overlægen, som er født i 1951, modtog i 2008 Den videnskabsetiske hæderspris, som tildeles en person, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom.

Gorm Greisen modtog prisen for at have stået i spidsen for Rigshospitalets forskning inden for neonatalogi.

I 25 år har han været ansat som overlæge på neonatalklinikken, men leder derudover en forskergruppe, der blandt andet arbejder med årsager til hjerneskade hos tidligt fødte børn.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer og er et uafhængigt råd nedsat af sundheds- og ældreministeren.

Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål, som knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer.

Men også etiske spørgsmål om sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

Gorm Greisen er gift og far til tre sønner.

/ritzau/

 

Dagens Gossip