Oversigt: Sådan er de nye regler for kørekort i Danmark

Skrevet af Holger Madsen

08/01/2013

Dagens topnyheder

Årsagen til de nye regler for kørekort i Danmark er et nyt EU-direktiv, der skal sikre mere ens regler i EU.

Der sker en række ændringer, og direktivet betyder blandt andet, at der fremover kun skal være én EU-kørekortmodel (den i Danmark så kendte plastmodel i stil med kreditkort), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal have en begrænset administrativ gyldighedstid, således at kørekortet jævnligt skal fornys.

Direktivet indeholder herudover en række væsentlige ændringer af kørekortreglerne, eksempelvis bestemmelser om nye kørekortkategorier og alderskrav.

Ændringerne medfører, at du fremover gradvist med alderen og erfaringen kan opnå adgang til de store motorcykler, store lastbiler og store busser.

Fra den 19. januar 2013 kan du få udstedt kørekort til følende kategorier:

1) Kategori AM (ny kategori)
a) Lille knallert
b) Stor knallert
2) Kategori A1 (ny kategori)
Lille motorcykel.
3) Kategori A2 (ny kategori)
Mellemstor motorcykel.
4) Kategori A
Stor motorcykel.
5) Kategori B
Almindelig bil.
6) Kategori C1 (ny kategori)
Lille lastbil.
7) Kategori C
Stor lastbil.
8) Kategori D1 (ny kategori)
Lille bus.
9) Kategori D
Stor bus.
10) Kategori E
Stort påhængskøretøj.
       a) Kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E).
b) Kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) (ny kategori) 
c) Kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E).
d) Kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) (ny kategori)
e) Kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E).

Fra den 19. januar 2013 gælder følgende alderskrav, når du skal tage kørekort

Kategori Alderskrav
Kategori AM (lille knallert) 16 år

a) Kategori AM (stor knallert)  b) 18 årc) 
Kategori A1
(lille motorcykel) a) 18 år
Kategori A2
(mellemstor motorcykel) b) 20 år*
Kategori A
(stor motorcykel) c) 24 år, dog 22 år hvis mindst to års erfaring fra kategori A2 (ny kategori) eller kategori A (lille motorcykel) (gammel kategori) **
d) 
Kategori B (almindelig bil) og kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 18 år***
Kategori C1 (lille lastbil) og kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) a) 18 år
Kategori C (stor lastbil) og kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E) e) 21 år (i visse tilfælde 18 år)
Kategori D1 (lille bus) og kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) a) 21 år
f) Kategori D (stor bus) og kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E)
a)  b) 24 år (i visse tilfælde 21 år)

*18 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før det fyldte 20. år giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.

**21 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller man alene skal have ret til at føre visse køretøjer. Før det fyldte 24. år (22. år med mindst to års erfaring fra kategori A2) giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.

*** enkelte køretøjer kræver dog, at den pågældende er fyldt 21 år

Nye regler for gyldighed

Kørekort, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest den 18. januar 2033 være ombyttet til den nye kreditkortmodel.

Alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højst 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.

Kørekort, som udstedes fra den 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år:
• AM (lille og stor knallert)
• A1 (lille motorcykel)
• A2 (mellemstor motorcykel)
• A (stor motorcykel)
• B (almindelig bil)
• B/E (bil med stort påhængskøretøj)
• kørekort til traktor/motorredskab

5 år:
• C1 (lille lastbil)
• C (stor lastbil)
• D1 (lille bus)
• D (stor bus)
• C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj).

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring skal ligesom i dag udstedes med en gyldighedstid på 5 år. I forhold til personer, som nærmer sig de 70 år, er der ikke ændret i de gældende regler, hvorefter gyldighedstiden gradueres efterhånden, som personerne bliver ældre.

Til dig, der allerede har et kørekort

Hvis du allerede har kørekort, må du fra den 19. januar 2013 køre de samme køretøjer, som du kunne køre før denne dato. Dog kan vilkårene for efterfølgende udstedelser af kørekort ændre sig, eksempelvis gyldighedsperiode, helbredskrav og lægebesøg.