Patienter og personale kræver indsats mod overbelægning

Overbelægningen på landets medicinske afdelinger er blevet kronisk, og nu må de ansvarlige politi­kere i regering, kommuner og regioner sætte sig sammen og løse det.

Det mener Danske Patienter, Ældresagen, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA. I et fælles udspil peger de på seks tiltag, som skal afhjælpe problemerne.

- Overbelægningen betyder flere fejl, når presset bliver så stort. Det er samtidig uværdigt for patienterne, at personlige samtaler skal føres på en travl gang, siger direktør Morten Freil fra Danske Patienter.

De seks tiltag skal skabe bedre overblik over overbelægningen. Desuden skal ældre medicinske patienters forhold indgå direkte i regeringens økonomiforhandlinger med regioner og kommuner i form af nationale krav.

Samtidig skal sygeplejen på landets plejecentre styrkes, så ældre plejehjemsbeboere ikke ryger på sygehuset, fordi der ikke er kompetent personale til at tage sig af dem.

Endelig skal der sikres økonomisk tilskyndelse hos kommuner og regioner til, at patienterne ikke indlægges unødvendigt.

Det tema indgår også i regeringsgrundlaget for den nye Venstre-regering, der lover "målrettet indsats for de ældre medicinske patienter for at undgå unødvendige indlæggelser og patienter på gangene".

Ifølge de fem parter bag udspillet skyldes overbelægningen både flere ældre med kroniske sygdomme, og at regionerne de seneste fem år har nedlagt hver ottende sengeplads.

Det er sket som led i centraliseringen af behandling af alvorlige sygdomme på de nye supersygehuse.

- Vi er allerede nu tæt på målet om at fjerne 20 procent af sengepladserne i 2020. Men samtidig er der ikke skabt de nødvendige alternative tilbud til patienterne ude i kommunerne, så patienterne tabes undervejs, siger Anni Pilgaard, 1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman (S), mener ikke, at der er fjernet så mange medicinske senge, som det påstås.

/ritzau/

 

Dagens Gossip