Pind vil trodse flertal: Udleverer ikke Irak-dokumenter

Justitsminister Søren Pind (V) afviser at udlevere materiale fra Irak-kommissionen. Det siger han under behandling af et beslutningsforslag fra Liberal Alliance, der har flertal sammen med partierne i rød blok.

Dermed lægger regeringen med andre ord an til at trodse et flertal i Folketinget.

- Regeringen kan ikke støtte forslaget. Det skyldes, at der en række grundlæggende forhold, der taler imod at offentliggøre Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter, siger Søren Pind.

Han henviser til, at der i vid udstrækning er tale om fortroligt materiale, som har betydning for statens sikkerhed, rigets forsvar og hensynet til andre lande.

Liberal Alliance skriver ellers i klart i beslutningsforslaget, at det er de "ikkeklassificerede dokumenter" fra kommissionen, man ønsker offentliggjort. Men ifølge Søren Pind er det ikke ensbetydende med, at dokumenterne kan offentliggøres.

- Eksempelvis vil det sjældent føre til klassificering, at offentliggørelse vil skade hensynet til andre lande. Men det er klart, at offentliggørelse af indberetninger af fortrolige samtaler med andre lande vil være til betydelig skade for Danmarks internationale virke nu og fremover, siger Søren Pind.

Han peger dermed på, at beslutningsforslaget med sin nuværende formulering lægger op til, at også fortroligt materiale skal offentliggøres.

- I det materiale, som myndigheder har oversendt til kommissionen, indgår materiale, som er myndighedsinternt, eller som er udvekslet som led i den daværende regerings interne beslutningsprocesser.

- Det kan eksempelvis være notater til forelægges for ministre eller interne beslutningsgrundlag til brug for regeringens interne udvalg, herunder koordinationsudvalget. Det vil være ganske usædvanligt.

- Faktisk helt usædvanligt, hvis en tidligere regerings beslutningsgrundlag pålægges offentliggjort af et aktuelt flertal i Folketinget. Det vil sætte en præcedens, som jeg ikke er sikker på, at alle partier i Folketinget vil bryde sig om, siger Søren Pind.

Han henviser til, at regeringer altid har værnet om deres interne beslutningsprocesser.

- Og den til enhver tid siddende regering har efter min opfattelse en forpligtelse i forhold til tidligere regeringer for at beskytte denne ordning, siger justitsministeren.

Selvom der tegner sig et flertal for beslutningsforslaget, så kommer regeringen ikke formelt i mindretal ved førstebehandlingen fredag. Det sker først, hvis et flertal stemmer for ved andenbehandlingen.

Søren Pind håber formentlig at kunne overbevise først og fremmest Liberal Alliance - men måske også Socialdemokraterne om at droppe kravet, så der ikke længere er flertal.

Regeringen er ikke forpligtet til at følge et beslutningsforslag, men Enhedslisten har varslet, at partiet fremsætter et lovforslag med stort set samme ordlyd. Det vil forpligte regeringen, hvis et flertal stemmer for.

/ritzau/

 

Dagens Gossip