Politi: Hold spiontjeneste væk fra vores efterforskning

Det er politiets opgave at efterforske Danmarks borgere - og kun politiets. Derfor skal Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) holde sig væk.

Sådan lyder den usædvanlige kritik fra både Rigsadvokaten og Rigspolitiet af et omstridt lovudkast fra forsvarsministeren om Center for Cybersikkerhed, skriver Politiken torsdag.

- Det bør tydeligt fremgå, at sager om mulige strafbare forhold skal behandles af politiet og anklagemyndigheden, skriver Rigsadvokaten ifølge avisen i et høringssvar.

Ifølge lovudkastet skal Center for Cybersikkerhed under FE blandt andet "sikre bevismateriale" i sager om cyberangreb og brud på it-sikkerhed.

Men det får både politiet og anklagemyndigheden til at advare mod en ny retstilstand, hvor FE risikerer at ødelægge digitale spor fra et gerningssted – og ikke tager hensyn til borgernes garantier i retsplejeloven.

- Det er en grundlæggende retssikkerhed som borger, at du har en retsplejelov, som definerer dine rettigheder, og du har en anklagemyndighed, som holder øje med, at politiet ikke går over stregen, siger Svend Larsen, politidirektør i Rigspolitiet, til Politiken.

- Andre myndigheder har til opgave at forhindre angreb mod it-infrastruktur. Men de har selvfølgelig ikke til opgave at efterforske, tilføjer han.

Loven skal styrke Danmarks værn mod nettrusler og vil udvide Center for Cybersikkerheds adgang til borgernes følsomme oplysninger. Derudover skal den lovfæste, at centret hører under FE.

Som rollefordelingen er i dag, er det politiets opgave at efterforske kriminalitet på dansk grund.

Det giver borgerne en beskyttelse gennem retsplejeloven, fordi politiet skal indhente en dommerkendelse, hvis man vil gribe ind i meddelelseshemmeligheden.

Spiontjenesten FE’s aktiviteter er derimod vendt mod udlandet for at beskytte staten mod blandt andet terrorangreb, og retsplejelovens garantier gælder ikke for FE’s virke.

Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) siger, at Center for Cybersikkerhed har til opgave at beskytte mod cyberangreb.

- Centeret har ikke til opgave at foretage efterforskning i sager om mulige overtrædelser af for eksempel straffeloven. Det er en politiopgave. Sådan er det i dag, og sådan vil det også være fremover, siger han i en skriftlig kommentar til Politiken.

/ritzau/

 

Dagens Gossip