Politiet forsvarer bortvisning af Yahya Hassan fra moské

Københavns Politi mener, at det var i sin gode ret til at nægte digteren Yahya Hassan adgang til indvielsen af Danmarks første stormoské på Rovsingsgade på ydre Nørrebro i København den 19. juni, hvor han blev buhet ud af 25-30 personer.

Det var den bedste måde at undgå uroligheder på og sikre Yahya Hassans sikkerhed, mener Københavns Politi.

Det fremgår af et svar på et spørgsmål, som Folketingets Retsudvalg stillede til justitsminister Karen Hækkerup (S) den 23. juni efter ønske fra udvalgets formand, SF's retsordfører Karina Lorentzen.

Her spørger SF'eren, hvorfor politiet ikke i stedet valgte at bortvise de personer, der generede Yahya Hassan.

- Københavns Politi har tilkendegivet, at politikredsen under de givne omstændigheder finder, at bortvisningen af Yahya Hassan var berettiget, heddet det i svaret.

Københavns Politi henviser til politilovens paragraf fem, stykke et, der siger, at politiet har til opgave at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.

Politiet mener, at det var det "mindst indgribende effektive middel at bortvise Yahya Hassan i forbindelse med de uroligheder, hans tilstedeværelse ved moskeen forårsagede".

Karina Lorentzen, der i første omgang stillede sig kritisk over for politiets beslutning, finder det fortsat problematisk, at det var den unge dansk-palæstinensiske digter, der blev bortvist.

- Jeg synes ikke, at det er fair, at Yahya Hassan skal vige pladsen, når han egentlig er offer i situationen. Så jeg vil opfordre politiet til at overveje, om det her er den rigtige strategi i fremtiden, siger Karina Lorentzen.

- For jeg synes egentlig, at det her er at give ballademagerne frit spil. Det skal være sådan, at der er plads til alle. Jeg synes, at det andet er at lægge låg på forsamlingsfriheden og ytringsfriheden, fortsætter hun.

- Politiet kunne nok have forudset, at Yahya Hassan kunne dukke op, og at de derfor skulle have taget deres forholdsregler, mener SF'eren.

/ritzau/