Positiv udvikling i DSB

 

DSB’s resultat før skat udgør et underskud på 44 millioner kroner for årets første 9 måneder, men for 3. kvartal isoleret set er der tale om et overskud på 81 millioner. Underskuddet i de første to kvartaler hænger blandt andet sammen med, at DSB har sat flere penge af til pensioner.

Der har i perioden været en positiv udvikling i antallet af togkilometer og togrejser pr. medarbejder på henholdsvis 9 procent og 14 procent på de danske strækninger.

Udviklingen er sket i takt med, at der er blevet gennemført en reduktion i antallet af medarbejdere gennem frivillige fratrædelser, nedlæggelse af ledige stillinger samt afskedigelser.

Som led i planen med at effektivisere DSB er det blevet besluttet at samle administrationen i København i ét hovedsæde i Høje Taastrup i løbet af 2. kvartal 2013.

Flere kunder og øget kundetilfredshed

DSB har i 3. kvartal haft vækst i passagertallet med undtagelse af Øresundsforbindelsen, der havde en nedgang på 3 procent blandt andet som følge af sporarbejde. I Fjern- & Regionaltog steg passagerantallet 1 procent og i S-tog 6 procent.

Samlet set er passagertallet i Danmark i årets første 9 måneder steget med 4 procent til i alt 133,4 mioner.

Kundetilfredsheden var i 1. halvår 2012 1 procent over sidste års niveau.

Smertensbarnet IC4

Siden 11. juli har DSB igen dagligt kørt med passagerer i IC4 i regionaltogstrafikken Aalborg-Aarhus og Aarhus-Esbjerg.

DSB har den 27. september modtaget forlænget ibrugtagningstilladelse for IC4 af Trafikstyrelsen med blandt andet den begrænsning, at der i løvfaldsperioden frem til den 1. december kun må køres med en maksimal hastighed på 140 km i timen.

Forsinkelserne i leverancen af IC4-tog fra Ansaldobreda fortsætter…

 

Dagens Gossip