Prins Joachim beholder 600 hektar Schackenborg-jord

01/07/2014 20:28

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Den nystiftede fond, der fremover skal drive Schackenborg, må klare sig med under halvdelen af den jord, som godset rådede over, da prins Joachim ejede slottet.

Prinsen har nemlig ifølge Jyllands-Postens netavis stykket gårdene Solvig og Sødamgård fra, og de udgør tilsammen 600 hektar af de knap 1000 hektar, som hørte ind under Schackenborg Slot indtil for nylig.

Det sker med henblik på at sælge dem fra engang i fremtiden, fortæller hofmarskal Ove Ullerup til Ritzau.

Han fortæller samtidig, at de 600 hektar er en blanding af landbrugsjord, skov og marskjord.

Spørgsmålet er så, hvad jorden er værd, men det er svært at give et kvalificeret bud på.

Hektarprisen på sønderjysk landbrugsjord ligger ifølge cheføkonom Klaus Kaiser fra Videnscenter for Landbrug på omkring 135.000 kroner, men der er dog betragtelige lokale prisforskelle.

Skovpriserne ligger en smule under det beløb, mens marskjorden er meget vanskelig at prissætte.

En forsigtig gennemsnitspris på 100.000 kroner pr. hektar vil dog give dronningens næstældste søn et minimumprovenu i omegnen af 60 millioner kroner.

Den nye fond har fået tilført kapital i størrelsesordenen 100 millioner kroner fra Bitten og Mads Clausens Fond, Ecco Holding og Ole Kirks Fond.

Samtidig har prins Joachim skudt 13 millioner kroner i fonden.

Beløbet matcher den folkegave, som han og grevinde Alexandra blev tildelt i forbindelse med deres bryllup i 1995 - uden dog at tage højde for inflationen. De 13 millioner kroner ville svare til omtrent 19 millioner kroner i dag.

Planen er at forpagte en stor del af jorden og bruge indtægterne på at renovere Schackenborg Slot.

Prinsen og hans hustru, prinsesse Marie, flytter hen over sommeren til København med deres børn, prins Henrik og prinsesse Athena.

I første omgang til Amalienborg, hvor familien råder over en bolig, men senere er det planen at finde en anden permanent bopæl.

Prins Joachim har selv begrundet flytningen med, at det er vanskeligt at forene de officielle pligter med at drive landbrug i Sønderjylland. Samtidig vil han også tættere på sin øvrige familie, herunder sønnerne prins Nikolai og prins Felix.

/ritzau/