Privat børnehave i Vamdrup bliver snart kommunal

Den selvejende institution, Vamdrup Børnehave, anmoder om at overgå til kommunal daginstitution. Ansøgningen skal behandles i økonomiudvalget i dag og efterfølgende i byrådet.

Forud for behandlingen foreslår Børne- og uddannelsesdirektøren, at anmodningen efterkommes og at den selvejende institution, Vamdrup Børnehave, opløses med formål, at institutionen overgår som kommunal daginstitution.

Vamdrup Børnehave er beliggende ved Mindegade i Vamdrup midtby.

Bliv ven med Dagens Kolding - Altid gratis nyheder

Forslaget indebærer også at personalet fortsætter deres ansættelse hos kommunen på samme vilkår som i den selvejende institution, idet overdragelsen sker under iagttagelse af Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Børnehavens daglige leder, Bodil Østergaard Christensen, fortæller til Vamdrup Netavis, at der er 55 børn og otte ansatte tilknyttet børnehaven i Mindegade.

Overgangen betyder også at institutionens aktiver og passiver overgår til Kolding Kommune pr. 1. januar 2014, og at videreføres som kommunal institution fortsat under navnet, Vamdrup Børnehave. Også efter overgangen til kommunen, skal der være en bestyrelse. Forskellen er blot at den ikke, som nu har arbejdsgiver kompetence. Den overgår til kommunen fra 1. januar 2014

I forbindelse med en overdragelse overtager Kolding Kommune alt inventar som i dag ejes af den selvejende institution, Vamdrup Børnehave.

Bestyrelsen stiller dog som betingelse for en overdragelse, at der i forbindelse med overgangen opretholdes drift af børneinstitution i og på lokaliteten Mindegade 2A, 6580 Vamdrup, hvilket kommunen er indstillet på at acceptere.

Bygningerne i Mindegade, som institutionen anvender i dag ejes i forvejen af Kolding Kommune.

En lignende kommunal overtagelse, som er forstående i Vamdrup, blev foretaget med Ødis Børnehave.

 

Dagens Gossip